Bir Ayet

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57

Bir Hadis

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın."
Ali- İmran -194

Bir Söz

Ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı parça parça Allah yolunda infak etsem, fakat gönlümde Allah’a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan bir fayda göremem.
Abdullah bin Ömer

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5900
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 4184
Zekat'ın Şartları 4544
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3978
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5744
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 4206
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5921
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 4245
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5723
Zekat'a Tabi Mallar 6168
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 4084
Ticaret Mallarının Zekatı 6682
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14830
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4437
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 5213
HayvanlarınZekatı 4598
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 5200
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6448
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5259
Hisse Senetlerinin Zekatı 6876
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5427
Zekat'ın Ödenme Şekli 6378
Zekatın Dağıtımı 5248
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7744
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 4124
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4722
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9608
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5957
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3786
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 4127
Zekatın Dağıtım Usulü 4198
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11546
Zekat Vermede Yanılma 3925
Zekat - Vergi İlişkisi 4281
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3725
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 4198
Zekat Vermenin Adabı 4838
Fıtır Sadakası 3728
Fıtır Sadakasının Önemi 3651
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 4193
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 4030
Fıtır Sadakasının Miktarı 5776
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3603
Fitre Verilebilecek Kimseler 3840