Bir Ayet

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Âl-i İmrân, 3/134

Bir Hadis

Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir.
Ebu Dâvud

Bir Dua

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar."
Yunus 85-86

Bir Söz

Halkın içinden kaçmak marifet değildir. Asıl marifet halkın içinde iken kendi içine dönebilmektir.
Ebû Bekir Şibli

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5979
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 4267
Zekat'ın Şartları 4618
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 4060
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5890
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 4297
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 6005
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 4336
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5805
Zekat'a Tabi Mallar 6243
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 4149
Ticaret Mallarının Zekatı 6762
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14956
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4520
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 5284
HayvanlarınZekatı 4679
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 5277
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6523
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5339
Hisse Senetlerinin Zekatı 6947
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5499
Zekat'ın Ödenme Şekli 6462
Zekatın Dağıtımı 5326
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7838
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 4198
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4803
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9678
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 6061
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3864
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 4199
Zekatın Dağıtım Usulü 4270
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11620
Zekat Vermede Yanılma 4002
Zekat - Vergi İlişkisi 4357
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3802
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 4271
Zekat Vermenin Adabı 4924
Fıtır Sadakası 3803
Fıtır Sadakasının Önemi 3723
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 4271
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 4103
Fıtır Sadakasının Miktarı 5838
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3673
Fitre Verilebilecek Kimseler 3920