Bir Ayet

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

Dindarsan kendini beğenmişliği bırak, kendini görmezsen Allah’ı görürsün.
Nasr-ı Hüsrev

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5816
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 4086
Zekat'ın Şartları 4444
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3883
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5598
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 4104
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5833
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 4144
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5631
Zekat'a Tabi Mallar 6076
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3995
Ticaret Mallarının Zekatı 6582
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14698
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4347
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 5125
HayvanlarınZekatı 4498
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 5123
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6365
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5168
Hisse Senetlerinin Zekatı 6777
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5339
Zekat'ın Ödenme Şekli 6280
Zekatın Dağıtımı 5160
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7650
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 4032
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4635
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9517
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5819
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3704
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 4042
Zekatın Dağıtım Usulü 4105
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11445
Zekat Vermede Yanılma 3828
Zekat - Vergi İlişkisi 4188
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3632
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 4108
Zekat Vermenin Adabı 4721
Fıtır Sadakası 3636
Fıtır Sadakasının Önemi 3556
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 4090
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3933
Fıtır Sadakasının Miktarı 5699
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3528
Fitre Verilebilecek Kimseler 3739