Bir Ayet

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslam'a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.
Bakara, 2/208

Bir Hadis

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim beni zalimler güruhundan kurtar."
Kasas- 2l

Bir Söz

Kılıcın yapamadığını adalet yapar.
Kanuni Sultan Süleyman

Şâban Ayının Faziletleri

Şâban Ayının Faziletleri.

Şâban Ayının Onbeşinci gecesi Gelen Mağfiret Ve Allah'ın Rızası  
     Bize gelen bu manâdaki rivayet şu raviler yolundan gelmiştir:
    Şeyh Ebu Nasr Muhammed.
    Şeyh Ebu Nasr Muhammed'in babası Ebu Ali Hüseyin.
    Ebülfeth Hâfız'dan alan, Ebu Hüseyin Ali b. Muhammed b. Ömer b. Hafs b. Câfer Makarrî.
    Ebu Bekir Muhammed b. Abdillah Şafiî.
    İshak b. Hasan.
    Abdullah b. Seleme.
    Malik b. Enes.
    Ömer b. Abdillah'ın azadlı kölesi Ebu Nadr.
    Ebu Seleme b. Abdirrahman.


    Bu ravilerin rivayetleri, sonunda RasûlüUah (s.a.v.) efendimizin pâk kadını Hazreti Âişe'ye r.a. ulaşır ki şöyle anlatmıştır:
    - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz o kadar oruç tutardı ki; gayrı orucunu hiç açmayacak sanırdık.
    Bazan da, oruç tutmazdı; yerdi. Biz, öyle sanırdık ki: Gayrı hiç oruç tutmayacak.
    Ramazan ayı hariç; RasûlüUah (s.a.v.) efendimiz, hiç bir ayın tümünü oruçlu geçirdiğini görmedim.
    Ancak, Şâban ayında tuttuğu oruç kadar, ramazan ayı . dışındaki aylarda oruç tuttuğunu da görmedim.
    Üstte anlatılan rivayet sağlamdır. Aynı manâdaki bir rivayeti, Buharî şu raviler yolu ile eserine almıştır:
    Abdullah b. Yusuf.
    Malik. Allah rahmet eylesin.
    Birbirlerinden naklen: Ebu Nasr, Muhammed ve babası, Hişam b. Urve.
    Bu rivayet sonunda, Hazreti Âişe'ye ulaşmaktadır ki; şöyle demiştir:
    - RasûlüUah (s.a.v.) efendimiz oruç tutmaya başlardı. Biz aramızda şöyle derdik:
    - Her halde, hiç oruçsuz gün geçirmeyecek. Oruç tutmadığı zaman da, biz şöyle derdik:
    - Her halde, hiç oruç tutmayacak.
    RasûlüUah (s.a.v.) efendimizin en sevdiği oruçlar arasında, Şâban ayında tuttuğu oruçlar vardı.
    Kendisine şöyle sordum:
    - Görüyorum ki, Şâban ayında daha çok oruç tutuyorsun?
    Bana şöyle buyurdu:
    - "Ya Âişe! Bu ay öyle bir aydır ki; ölüm meleğine, gelecek sene içinde ölecek kimselerin isimleri bu ayda yazılıp verilir.
    İstiyorum ki: İsmim ölüm meleğine verilecek ise, ancak oruçlu olduğum halde verilsin."
    Bir başka rivayet dahi, şu raviler yolu ile bize ulaşmıştır:
    - Ebu Nasr, Muhammed ve babası, Ata b. Yesar.
    Bu ravilerin anlattığına göre, Ümmü Seleme r.a. şöyle demiştir:
    - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz, ramazan ayı dışında, Şâban ayında tuttuğu oruç kadar, hiç bir ayda oruç tutmamıştır.
    Bunun sebebi ise şuydu: O gelecek seneye kadar ölecek kimselerin isimleri, diriler arasından silinir; ölüler arasına geçirilir.
    Bir kimse, yolculuğa çıkar; ama o sırada adı, ölüler defterine geçer. Oruçlu iken geçmesi daha iyi değil mi?
    Ebu Nasr babasından, babası dahi, Sâbit'den naklen; Enes'in r.a. şöyle dediği anlatılmıştır:
    Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize oruçların en faziletlisi sorulduğu zaman şöyle buyurdu:
    - "Ramazan ayına tazim için, Şâban ayında tutulan oruçtur."
    Bir başka rivayet dahi, şu raviler yolu ile bize ulaşmıştır:
    Ebu Nasr ve babası, Muaviye b. Salih, Ubeydüllah b. Kays.
    Son ravi, Hazreti Âişe'nin şöyle anlattığını dinlemiştir:
    - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimize ayların en sevimli geleni Şâban ayı olurdu. Zira, Şâban ayı, ramazan ayına ulaştırırdı.
    Abdullah r.a. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
    - "Bir kimse, Şâban ayının son pazartesi gününü oruçlu geçirir ise, günahları bağışlanır."
    Dikkat edilmeli; ayın son günü değil. Zira, bir ayı, bir veya iki gün evvel oruçlu karşılamak yasak edilmiştir.
    Enes b. Malik r.a. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı:
    - "Şâban ayına:
    - Şâban.
    İsmi verilmesinin bir sebebi odur ki, o ayda ramazan ayına hayırlar dağılır.
    Ramazan ayına da: -Ramazan.
    Denmesinin sebebi, o ayda günahların yanıp silinmesidir."
 
Abdülkadir Geylanî
Tercüme: Abdülkadir Akçiçek
Alperen Yayınları

Gösterim: 3859