Bir Ayet

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir."
Lokman, 31/17

Bir Hadis

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.
Buhari

Bir Dua

"Rabbim, benim ilmimi artır."
Taha- 114

Bir Söz

Açık kalb ile konuşan düşman, içinden pazarlıklı dosttan daha iyidir.
Hz. Ali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 4168
Akid 4237
Akdin Tabii Unsurları 6089
Akdin Kuruluş Şartları 7626
Akdin Geçerlilik Şartları 5475
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3921
Akdin Hukukî Sonucu 3710
Akdin Sona Ermesi 4208
Akid Çeşitleri 6661
Akid'de Rızâ İlkesi 3871
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6993
Akid'de Garar Yasağı 9646
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3869
Hukukî Hayat 3644
Borç 5132
Satım 4032
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4772
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4746
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3506
Harama Yol Açan Satım 4751
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 6101
Satım Çeşitleri 4074
Takas 3848
Kiralama 6615
Şüf`a 4988
Şirket 5069
Âriyet 4281
Karz 4592
Hibe 6821
Havale 4234
Kefalet 5744
Rehin 6889
Emanet Mal 4459
Buluntu Mal 5244
Vekâlet 4113
Yargılama Hukuku 5062
Helâl Kazanç 7624
Faiz Yasağı 4370
Kur'an'da Faiz Yasağı 9991
Sünnette Faiz Yasağı 7276
Faiz Yasağının Amacı 3989
Faiz Yasağının İlleti 5592
Faiz-Kâr İlişkisi 3909
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3969
Faizde Hile 3965
Enflasyon-Faiz İlişkisi 6187
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4333
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 5056
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5770
Vadeli Satış 7396
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4634
Kâr Haddi 4694
Hava Parasi 6153
Borsa ve Hisse Senedi 7357
Sigorta 4625
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3611
Sigorta - Kumar İlişkisi 3818
Sigortanın Konusu 3373
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 3227
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 4052
Sigorta ve Kader İlişkisi 3372
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3339