Bir Ayet

"Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim."
Tâ-Hâ, 20/82

Bir Hadis

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın."
Ali- İmran -194

Bir Söz

Câhilin yüz faydası bir zararını karşılamaz.
Nâsır-ı Hüsrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 4070
Akid 4156
Akdin Tabii Unsurları 5995
Akdin Kuruluş Şartları 7529
Akdin Geçerlilik Şartları 5389
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3827
Akdin Hukukî Sonucu 3625
Akdin Sona Ermesi 4123
Akid Çeşitleri 6573
Akid'de Rızâ İlkesi 3778
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6831
Akid'de Garar Yasağı 9522
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3793
Hukukî Hayat 3553
Borç 5042
Satım 3948
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4703
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4661
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3422
Harama Yol Açan Satım 4652
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 6021
Satım Çeşitleri 4002
Takas 3761
Kiralama 6533
Şüf`a 4899
Şirket 5003
Âriyet 4194
Karz 4515
Hibe 6740
Havale 4154
Kefalet 5663
Rehin 6802
Emanet Mal 4370
Buluntu Mal 5169
Vekâlet 4034
Yargılama Hukuku 4991
Helâl Kazanç 7545
Faiz Yasağı 4300
Kur'an'da Faiz Yasağı 9900
Sünnette Faiz Yasağı 7164
Faiz Yasağının Amacı 3899
Faiz Yasağının İlleti 5518
Faiz-Kâr İlişkisi 3833
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3895
Faizde Hile 3891
Enflasyon-Faiz İlişkisi 6106
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4262
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4982
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5690
Vadeli Satış 7313
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4556
Kâr Haddi 4628
Hava Parasi 6073
Borsa ve Hisse Senedi 7264
Sigorta 4550
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3540
Sigorta - Kumar İlişkisi 3743
Sigortanın Konusu 3298
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 3159
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3975
Sigorta ve Kader İlişkisi 3294
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3274