Bir Ayet

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
Rûm, 30/20

Bir Hadis

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!"
İbrahim-40

Bir Söz

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.
Feridüddin Attar

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3968
Akid 4068
Akdin Tabii Unsurları 5890
Akdin Kuruluş Şartları 7421
Akdin Geçerlilik Şartları 5306
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3721
Akdin Hukukî Sonucu 3536
Akdin Sona Ermesi 4023
Akid Çeşitleri 6467
Akid'de Rızâ İlkesi 3668
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6662
Akid'de Garar Yasağı 9317
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3706
Hukukî Hayat 3456
Borç 4938
Satım 3831
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4620
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4543
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3329
Harama Yol Açan Satım 4548
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5913
Satım Çeşitleri 3915
Takas 3642
Kiralama 6418
Şüf`a 4787
Şirket 4911
Âriyet 4088
Karz 4397
Hibe 6645
Havale 4058
Kefalet 5557
Rehin 6689
Emanet Mal 4259
Buluntu Mal 5076
Vekâlet 3938
Yargılama Hukuku 4899
Helâl Kazanç 7445
Faiz Yasağı 4213
Kur'an'da Faiz Yasağı 9787
Sünnette Faiz Yasağı 6996
Faiz Yasağının Amacı 3806
Faiz Yasağının İlleti 5428
Faiz-Kâr İlişkisi 3729
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3806
Faizde Hile 3778
Enflasyon-Faiz İlişkisi 6012
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4174
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4880
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5590
Vadeli Satış 7201
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4458
Kâr Haddi 4543
Hava Parasi 5977
Borsa ve Hisse Senedi 7156
Sigorta 4455
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3456
Sigorta - Kumar İlişkisi 3653
Sigortanın Konusu 3214
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 3073
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3880
Sigorta ve Kader İlişkisi 3214
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3200