Bir Ayet

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Mülk,67/2

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma"
Nuh- 26

Bir Söz

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir.
İmam Şafii

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 5078
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 4133
Tarihçe 3969
İlke ve Amaçlar 3955
Kara Hayvanları 6817
Su Hayvanları 5806
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 33868
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 7849
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 8642
Hayvanların Kesimi 7074
Hayvanı Kesenin Niteliği 4081
Kesimde Kullanılan Alet 4092
Kesim Usulü 3931
Av ve Avlanma 3752
Avlamanın Dinî Hükmü 3595
Avlamanın Şartları 5391
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 4547
Av Aleti ile İlgili Şartlar 3609
Avcı Hayvanla Avlanma 4123
İçecekler 4020
İçecekler - 1 3624
Bağımlılıklar: Sigara 3819
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 4070
Örtünme 4584
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 7807
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 4061
Saçla İlgili Tasarruflar 24739
Kaş Alma-Kıl Yolma 7875
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 5189
Estetik Ameliyat 5672
Altın ve Gümüş Kullanımı 4871
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 3600
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 3710
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 5214
Altın Yüzük 4799
Altın Süsleme 4155
Saç Sakal ve Bıyık 7740
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 6045
Sanat 6778
Resim ve Heykel 5354
Müzik 3830
Spor ve Eğlence 3791
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4890
Oyun-Eğlence: Düğün 4187
Tavla 4894
Satranç 3585
Kumar 4793
Cinsi Hayat 4050
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 4332
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5983
Zina Yasağı 5438
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3881
Doğum Kontrolü 4014
Nüfus Planlaması 4553
Çocuk Düşürme 8409
Suni İlkah ve Tüp Bebek 4289
Bid`at ve Hurafeler 5020
Gayb Bilgisi 3960
Falcılık 11112
Yıldız ve Burç Falı 7007
Kehanet 3942
Cincilik 3940
Büyücülük 3706
Ruh 3676
Ruh Çağırma 5683
Tenâsüh 4626
Rüya Tabiri 5741
Hastalık ve Tedavi 3705
Haram Maddelerle Tedavi 5510
Okuyarak Tedavi 4256
Organ Nakli 4426
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 6078
Öldürme 4981
Kan Davası 4603
İntihar 5001
İffet ve Namusa Saldırı 8775
Kişilik Haklarına Saldırı 4154
Sarhoşluk 4310
Hırsızlık 3779
Gasp ve Yağma 5776
Haksız Fiil 4231
Haksız İktisap 4004