Bir Ayet

Ta-Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml, 27/1-3

Bir Hadis

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru."
Bakara- 201

Bir Söz

Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür, başkalarına doğru yolu gösterir, ama kendisi göremez.
Sâdî

Erkek İsimleri A - B - C - Ç

En Güzel Erkek İsimleri

- A -
         
Abay Hüner, beceri, maharet
Abbâs Çatık kaşlı, keskin bakışlı, sert bakan. Peygamberimizin (s.a.v.) amcasının da ismidir.
Abdullah Bu ismi Peygamberimiz en şerefli isim olarak belirlemiş ve fazilet bakımından üstün olduğunu söylemiştir.
Abdurrahman Rezzak, bütün mahlukâta rızıklar veren, her an bütün mahlukât hakkında hayır ve rahmet irade buyuran nizam ve adalet sahibi Cenab-ı Allah'ın kulu anlamındadır.
Abdülali Yüce ve ulu olan şan ve şeref sahibi Allah'ın kulu anlamına gelir.
Abdülaziz Aziz olan ve izzet ve şeref sahibi Allah'ın kulu anlamındadır.
Abdülbâki Daimi ölümsüz olan Allah'ın kulu anlamındadır.
Abdülkâdir Her şeye gücü yeten, istediğini istediği zaman yapmaya gücü yeten Cenâb-ı Hakk'ın kulu anlamındadır.
Abdülkerim Yüce ve büyük, kerem sahibi cömert olan Allah'ın kulu.
Abidin İbadet edenler, kulluk edenler anlamına gelir.
Acar Çevik, yiğit, atılgan.
Acun Dünya, evren.
Adem İyi, temiz kimse. (İnsanlığın ilk atasının ve peygamberinin adıdır.)
Adil Doğru davranan, doğruluk gösteren, dürüst, Allah'ın emirlerini noksansız tatbik eden demektir.
Adnân İnsanlardan üstün olan demektir.
Afşin Savaşlarda kullanılan giysi. Büyük Türk komutanı.
Agâh Bilgili, kalbi uyanık, haberdar anlamındadır.


Ahmet Çok övülmüş, medhedilmiş. Peygamberimiz'in (s.a.v.) isimlerinden biridir.
Ahsen Daha güzel, en güzel, çok güzel anlamındadır.
Akalp Temiz, yiğit
Akbatur Namuslu ve yiğit.
Akın Geçici hücum, taarruz, harekat.
Akın Alp Akıncı yiğit; çevik, hızlı hareket eden anlamındadır.
Akıner Akın yapan er.
Âkif İbadetle meşgul olan, Allah'a yönelen anlamındadır.
Aktekin Ak şehzade
Aktimur Ak demir anlamına gelir.
Alâeddin Dinin yüce kişisi, büyüğü, şanlısı demektir.
Ali Yüksek, yüce, büyük, ulu
Alişan Şan ve şeref sahibi kişi.
Alp Yiğit, cesur, pehlivan kimse.
Alparslan Korkusuz, yiğit, kahraman, Aynı zamanda Türklere Anadolu kapılarını açan büyük komutanın adıdır.
Alpay Büyük ay manasınadır.
Alper Cesur asker, yiğit asker.
Alperen Mücahdi, savaşçı, derviş.
Alphan Kahraman, yiğit, cesur hükümdar anlamındadır.
Altan Güneş doğarken ufka yaydığı kızıl renk.
Anıl Namın yürüsün anlamındadır.
Arda İşaret olarak yere dikilen çubuk.
Arif İlim, irfan sahibi. Tevhid bilgi ve şuuruna sahip, üstün görüş sahibi.
Arslan Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur anlamındadır.
Asım Günahtan sakınan, kendini her türlü kötülükten koruyan temiz ve namuslu kimse demektir.
Aşkın Geçkin, ilerlemiş, aşmış.
Atakan Atalarının kanını taşıyan, soyuca çeken.
Atıf Merhametli, şefkatli, acıyan.
Atilla Savaşçı, cenkçi.
Avni Kafadar, yardım eden anlamındadır.
Aydemir Marangozların kullandığı kavisli bir keser türü.
Aydın Işıkla aydınlanmış, açık, anlaşılır anlamındadır.
Ayhan Ay gibi güzel demektir.
Aykut Mükâfat, ödül, armağan
Aytaç Ay gibi taçlı.
Aytekin Ay gibi tek ve çok değerli.
Aytuğ Padişahların başlıklarına taktıkları sorguç.
Azer İbrahim (a.s.)'ın amcasının ismidir.
Aziz Mağlup edimesi mümkün olmayan, muhterem, çok nurlu, izzet ve şeref sahibi demektir.
Azizhan Yüce padişah, kıymetli hükümdar anlamındadır.
Azmi Niyetli, kararlı, güçlü, kuvvetli.

- B -
         
Babür Hindistan'ı alıp büyük bir İslâm Devletini kuran Timur Gürgen Şah'ın oğludur.
Baha Paha, değer, kıymet, güzellik, zariflik.
Bahadır Yiğit, kahraman, cesur, cengaver demektir.
Bahaeddin Dinin değerlisi, kıymetlisi, üstünü demektir.
Bahaullah Allah katında üstün olan, kıymetli olan anlamındadır.
Bahri Denize ati, denizci anlamındadır.
Bahtiyar Mesut, mutlu, bahtlı, talihli.
Bâki Sonu olmayan, ebedi olan.
Barış Savaşsız durumu, uzlaşma.
Barkın Gezgin, seyyah anlamına gelir.
Barlas Cenkçi, savaşçı demektir.
Bartu Eski Türk devletlerinden birinin hükümdarının adıdır.
Batu Gelip gelen, gücü yeten anlamındadır.
Batuhan Galip gelen, hükümdar.
Batur Cesur, yiğit.
Baturalp Yiğitlerin en yiğidi.
Baykal Yaban kısrağı.
Bayram Neşe ve sevinç günü.
Bedir Dolunay, ayın ondördü demektir.
Bedirhan Hükümdarların, padişahların en iyisi, en güzeli ve sevimlisi.
Bedreddin Dinin güzeli, dinin seçkin kişisi anlamına gelir.
Bedri Her bakımdan mükemmel insan, nurlu insan demektir.
Behçet Güleryüzlü, şirin, sevinçli ve sevimli demektir.
Behiç Şaduman, şen, şirin, güleryüzlü demektir.
Behlül Çok gülen, çok güldüren.
Behzat Asil, soyu temiz.
Bekir İlk çocuk, genç, taze.
Bera Olgunluk, iyilik, güzellik.
Berat Kurtulma, bağışlanma.
Berk Yaprak, şimşek, yıldırım ve  katı, sert, sağlam manalarına gelir.
Berkay Kuvvetli, sağlam ay.
Berr İyiliği ve bahşişi çok olan dindar demektir.
Besim Güleç, şen, güler yüzlü kişi demektir.
Beşir Müjde getiren, müjdeci, güler yüzlü adam demektir.
Beytullah Allah'ın evi, Kâbe.
Bilâl Islaklık, su ve süt gibi boğazı ıslatan şeyler demektir.
Birol Tek kal demek.
Bora 1.Rüzgar, şimşek, gök gürültüsü ve sağnak yağmurun birlikte olduğu iklim hadisesi. 2.Emevi Halifesi Me'mun'un adıdır.
Buğra Turna kuşu.
Burak Hz. Muhammed'in Miraç'taki bineği.
Burhan İlahi aydınlık, mucize, doğru yolu gösteren.
Burhaneddin Hak yolunu gösteren kişi.
Bülent Yüksek, ulu, yüce, uzun demek.
Bünyamin Hz. Yakub'un oğullarından birinin adıdır.

- C -
         
Cafer Küçük akarsu.
Cahid Cehd eden, mücadele eden.
Calp Kuvvetli, güçlü, gayretli.
Can Türk Cana yakın, sevimli Türk
Can 1.Gönül, 2.Güç, kuvvet, hayat.
Canalp Cana yakın, sevimli, yiğit, kahraman.
Cândar Kılıçlı asker, muhafız, canlı, diri anlamına gelir.
Caner Samimi dost, candan samimi.
Cankan Asil, soylu temiz anlamına gelir.
Cavid Ebedi, sonu olmayan.
Celal Ululuk, büyüklük, azamet.
Celâleddin Dinin azametlisi, büyüğü, ulusu demektir.
Celasun Cesur, kahraman, atak, yiğit, becerikli.
Celil Celalet sahibi, aziz, mertebesi yüksek, ulu.
Cem Toplama, toplanma, bir araya getirme.
Cemal 1.Yüz güzelliği, 2.Tasavvufta Allah'ın rahmet tecellisi.
Cemali Güzellik sahibi, yüz güzelliğine sahip manasına gelir.
Cemil Güzel, endamlı.
Cenk Harp, savaş
Cevat Eli açık, cömert
Cevahir Cevherler, kıymetli taşlar, elmaslar.
Ceyhun Orta Asya'da Amu-Derya'ya Arap ve Farslıların vermiş oldukları isim.
Cezmi Kesin kararlı, niyetli ve azim sahibi demektir.
Cihan 1.Kâinat, 2.Dünya yerküresi, yeryüzü.
Coşkun Çok aşırı heyecanlı, çok hareketli ve duyarlı.
Coşkuner Aşırı heyecanlanan, çok hareketli erkek.
Cumhur 1.Halk, topluluk, 2.Başıboş kalabalık.
Cübeyr Küçük kahraman, yiğit.
Cüneyt Küçük asker demektir.

- Ç -
         
Çağan Şenlik, bayram.
Çağatay Doğu Türklerin lehçelerine dayanarak verilen ad. Çocukça, çocuk gibi.
Çağdaş Çağımızda olan ve yaşayan. Yaşadığımız çağa uygun.
Çağlar Hareketli, atik, çağlayan.
Çağrı Davet.
Çağrıhan Çakır gözlü hükümdar
Çelen Kurnaz, becerikli, açıkgöz.
Çelik Güçlü, kuvvetli, çok sert.
Çetin 1.Sert; işlenmesi, elde edilmesi, çözümü zor. 2.İnatçı, azimli.
Çetinel Yenilmez, güçlü, kuvvetli el demektir.
Çetiner Güçlü, yenilmez, kuvvetli erkek.

Gösterim: 1948290