Bir Ayet

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara, 2/153

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar."
Yunus 85-86

Bir Söz

Rahat ve huzur on kısım ise, dokusu susmaktır.
Hz. Ömer

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4742
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3028
Zekat'ın Şartları 3371
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2844
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3951
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2895
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4586
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3048
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4472
Zekat'a Tabi Mallar 4885
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3014
Ticaret Mallarının Zekatı 5077
Toprak Ürünlerinin Zekatı 12848
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3278
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4028
HayvanlarınZekatı 3445
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4042
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5266
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4180
Hisse Senetlerinin Zekatı 5554
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4355
Zekat'ın Ödenme Şekli 5003
Zekatın Dağıtımı 4119
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6186
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3026
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3576
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8196
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4114
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2733
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3099
Zekatın Dağıtım Usulü 3065
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9975
Zekat Vermede Yanılma 2851
Zekat - Vergi İlişkisi 3133
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2684
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3220
Zekat Vermenin Adabı 3605
Fıtır Sadakası 2655
Fıtır Sadakasının Önemi 2530
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3151
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2987
Fıtır Sadakasının Miktarı 4778
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2603
Fitre Verilebilecek Kimseler 2662