Bir Ayet

Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.
Yûnus, 10/62-63

Bir Hadis

Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için gelirse, her gelişi için Allah ona cennette özel bir mükafat hazırlar.
Buhari

Bir Dua

"İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."
Bakara- 285

Bir Söz

Dil bedenin denge organıdır. Dil doğru olursa diğer organlar da doğru olur.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4830
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3096
Zekat'ın Şartları 3448
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2919
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4090
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2970
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4673
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3131
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4555
Zekat'a Tabi Mallar 4984
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3090
Ticaret Mallarının Zekatı 5422
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13181
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3364
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4130
HayvanlarınZekatı 3530
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4152
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5371
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4247
Hisse Senetlerinin Zekatı 5685
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4427
Zekat'ın Ödenme Şekli 5139
Zekatın Dağıtımı 4198
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6328
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3108
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3654
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8379
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4223
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2791
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3167
Zekatın Dağıtım Usulü 3123
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10166
Zekat Vermede Yanılma 2923
Zekat - Vergi İlişkisi 3204
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2750
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3276
Zekat Vermenin Adabı 3701
Fıtır Sadakası 2720
Fıtır Sadakasının Önemi 2586
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3212
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3070
Fıtır Sadakasının Miktarı 4854
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2660
Fitre Verilebilecek Kimseler 2724