Bir Ayet

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.
Âl-i İmrân, 3/190

Bir Hadis

Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.
Müslim

Bir Dua

"İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."
Bakara- 285

Bir Söz

Sükut, insanın en nefis elbisesidir.
Hz. Ömer

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 3780
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2173
Zekat'ın Şartları 2239
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 1988
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2676
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2029
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2435
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2179
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3549
Zekat'a Tabi Mallar 3519
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2130
Ticaret Mallarının Zekatı 3511
Toprak Ürünlerinin Zekatı 7250
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2261
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 2847
HayvanlarınZekatı 2417
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 2789
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 3991
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3392
Hisse Senetlerinin Zekatı 3623
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3230
Zekat'ın Ödenme Şekli 3402
Zekatın Dağıtımı 2934
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4304
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2079
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2438
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6078
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2570
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 1901
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2178
Zekatın Dağıtım Usulü 2181
Zekat Verilmeyecek Kimseler 7441
Zekat Vermede Yanılma 1946
Zekat - Vergi İlişkisi 2084
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1823
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2388
Zekat Vermenin Adabı 2250
Fıtır Sadakası 1785
Fıtır Sadakasının Önemi 1768
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2308
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 1982
Fıtır Sadakasının Miktarı 3879
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1733
Fitre Verilebilecek Kimseler 1754