Bir Ayet

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
Hucurat,49/10

Bir Hadis

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakini arttır."
Nuh- 28

Bir Söz

Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur.
Meymun İbn-i Mihran

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5595
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3853
Zekat'ın Şartları 4174
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3638
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5140
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3869
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5587
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3908
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5397
Zekat'a Tabi Mallar 5819
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3763
Ticaret Mallarının Zekatı 6353
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14305
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4104
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4898
HayvanlarınZekatı 4239
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4915
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6135
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4944
Hisse Senetlerinin Zekatı 6530
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5131
Zekat'ın Ödenme Şekli 6007
Zekatın Dağıtımı 4935
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7305
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3814
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4389
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9291
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5394
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3499
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3818
Zekatın Dağıtım Usulü 3884
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11164
Zekat Vermede Yanılma 3605
Zekat - Vergi İlişkisi 3967
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3419
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3894
Zekat Vermenin Adabı 4493
Fıtır Sadakası 3408
Fıtır Sadakasının Önemi 3318
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3884
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3701
Fıtır Sadakasının Miktarı 5482
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3320
Fitre Verilebilecek Kimseler 3484