Bir Ayet

Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.
Al-i İmran, 3/104

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bakara- 286

Bir Söz

Üç şey kalbi öldürür: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak.
Fudayl bin İyaz

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5490
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3756
Zekat'ın Şartları 4078
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3552
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4976
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3764
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5485
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3790
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5287
Zekat'a Tabi Mallar 5706
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3668
Ticaret Mallarının Zekatı 6241
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14165
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3994
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4793
HayvanlarınZekatı 4132
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4812
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6036
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4840
Hisse Senetlerinin Zekatı 6425
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5031
Zekat'ın Ödenme Şekli 5892
Zekatın Dağıtımı 4838
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7191
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3716
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4289
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9179
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5066
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3411
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3738
Zekatın Dağıtım Usulü 3786
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11016
Zekat Vermede Yanılma 3504
Zekat - Vergi İlişkisi 3866
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3324
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3803
Zekat Vermenin Adabı 4386
Fıtır Sadakası 3314
Fıtır Sadakasının Önemi 3222
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3792
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3610
Fıtır Sadakasının Miktarı 5379
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3227
Fitre Verilebilecek Kimseler 3381