Bir Ayet

Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.
Yûnus, 10/62-63

Bir Hadis

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

İlmi ile amel etmeyen âlim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.
İmam Gazalî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5106
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3322
Zekat'ın Şartları 3725
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3190
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4514
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3218
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4991
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3383
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4824
Zekat'a Tabi Mallar 5297
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3336
Ticaret Mallarının Zekatı 5749
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13650
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3626
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4407
HayvanlarınZekatı 3794
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4433
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5664
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4476
Hisse Senetlerinin Zekatı 6028
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4667
Zekat'ın Ödenme Şekli 5484
Zekatın Dağıtımı 4480
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6769
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3370
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3910
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8788
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4570
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3010
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3401
Zekatın Dağıtım Usulü 3365
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10549
Zekat Vermede Yanılma 3156
Zekat - Vergi İlişkisi 3433
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2985
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3484
Zekat Vermenin Adabı 3944
Fıtır Sadakası 2957
Fıtır Sadakasının Önemi 2808
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3457
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3321
Fıtır Sadakasının Miktarı 5097
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2895
Fitre Verilebilecek Kimseler 2961