Bir Ayet

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."
Lokman, 31/18

Bir Hadis

(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

Bana dünyadan üç şey sevimli oldu: Geceleri namaz kılmak, hastaları ziyaret etmek, sözün doğrusunu söylemek.
Hz. Hasan

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5010
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3258
Zekat'ın Şartları 3640
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3113
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4409
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3151
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4905
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3316
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4745
Zekat'a Tabi Mallar 5211
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3267
Ticaret Mallarının Zekatı 5662
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13523
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3549
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4327
HayvanlarınZekatı 3726
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4351
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5587
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4416
Hisse Senetlerinin Zekatı 5938
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4597
Zekat'ın Ödenme Şekli 5398
Zekatın Dağıtımı 4411
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6666
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3303
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3838
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8681
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4480
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2951
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3334
Zekatın Dağıtım Usulü 3299
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10458
Zekat Vermede Yanılma 3091
Zekat - Vergi İlişkisi 3375
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2922
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3424
Zekat Vermenin Adabı 3877
Fıtır Sadakası 2893
Fıtır Sadakasının Önemi 2752
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3391
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3254
Fıtır Sadakasının Miktarı 5026
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2835
Fitre Verilebilecek Kimseler 2897