Bir Ayet

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara, 2/195

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."
Mü'minun- 28

Bir Söz

Akraban da olsa câhille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı, sağlayacağı huzurdan fazla olur.
Nâsır-ı Hüsrev

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5656
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3923
Zekat'ın Şartları 4274
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3721
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5256
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3941
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5666
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3978
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5468
Zekat'a Tabi Mallar 5899
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3854
Ticaret Mallarının Zekatı 6423
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14421
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4175
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4975
HayvanlarınZekatı 4323
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4982
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6198
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5011
Hisse Senetlerinin Zekatı 6604
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5196
Zekat'ın Ödenme Şekli 6108
Zekatın Dağıtımı 4992
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7379
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3881
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4467
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9358
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5507
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3561
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3885
Zekatın Dağıtım Usulü 3957
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11249
Zekat Vermede Yanılma 3679
Zekat - Vergi İlişkisi 4034
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3483
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3961
Zekat Vermenin Adabı 4564
Fıtır Sadakası 3479
Fıtır Sadakasının Önemi 3393
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3948
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3781
Fıtır Sadakasının Miktarı 5544
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3387
Fitre Verilebilecek Kimseler 3574