Bir Ayet

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
İsrâ, 17/26-27

Bir Hadis

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bakara- 286

Bir Söz

İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur.
Hz. Aişe

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4682
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2980
Zekat'ın Şartları 3302
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2794
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3703
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2842
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4505
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2988
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4411
Zekat'a Tabi Mallar 4799
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2966
Ticaret Mallarının Zekatı 4825
Toprak Ürünlerinin Zekatı 12506
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3216
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3951
HayvanlarınZekatı 3376
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3947
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5182
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4125
Hisse Senetlerinin Zekatı 5451
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4293
Zekat'ın Ödenme Şekli 4915
Zekatın Dağıtımı 4031
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6071
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2959
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3502
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7935
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3992
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2689
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3029
Zekatın Dağıtım Usulü 3011
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9832
Zekat Vermede Yanılma 2782
Zekat - Vergi İlişkisi 3075
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2637
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3167
Zekat Vermenin Adabı 3533
Fıtır Sadakası 2601
Fıtır Sadakasının Önemi 2487
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3088
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2927
Fıtır Sadakasının Miktarı 4725
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2547
Fitre Verilebilecek Kimseler 2600