Bir Ayet

İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
İbrahim, 14/23

Bir Hadis

İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl

Bir Dua

"Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mu'minleri bağışla."
İbrahim- 4l

Bir Söz

Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması, dünya sevgisi sebebiyledir.
Hamdun Kassar

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 3682
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2102
Zekat'ın Şartları 2167
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 1927
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2599
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 1973
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2294
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2116
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3475
Zekat'a Tabi Mallar 3450
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2069
Ticaret Mallarının Zekatı 3388
Toprak Ürünlerinin Zekatı 6528
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2189
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 2751
HayvanlarınZekatı 2352
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 2679
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 3884
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3332
Hisse Senetlerinin Zekatı 3546
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3125
Zekat'ın Ödenme Şekli 3213
Zekatın Dağıtımı 2828
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4063
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2004
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2330
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 5719
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2444
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 1846
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2117
Zekatın Dağıtım Usulü 2117
Zekat Verilmeyecek Kimseler 6925
Zekat Vermede Yanılma 1867
Zekat - Vergi İlişkisi 2029
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1756
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2326
Zekat Vermenin Adabı 2122
Fıtır Sadakası 1722
Fıtır Sadakasının Önemi 1710
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2249
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 1893
Fıtır Sadakasının Miktarı 3786
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1679
Fitre Verilebilecek Kimseler 1687