Bir Ayet

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara, 2/153

Bir Hadis

Resûlullah (s.a.v.)şöyle buyurmuştur: "Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez."
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbim, doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla."
Kasas- 16

Bir Söz

Nefsi en iyi şu dört şey terbiye eder: Susmak, açlık, yalnızlık, uykusuzluk.
Feridüddin Attar

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 3854
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2227
Zekat'ın Şartları 2301
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2038
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2742
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2092
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2538
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2233
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3620
Zekat'a Tabi Mallar 3587
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2187
Ticaret Mallarının Zekatı 3645
Toprak Ürünlerinin Zekatı 7846
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2323
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 2919
HayvanlarınZekatı 2480
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 2867
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4085
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3453
Hisse Senetlerinin Zekatı 3728
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3307
Zekat'ın Ödenme Şekli 3528
Zekatın Dağıtımı 3016
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4447
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2143
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2536
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6237
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2653
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 1957
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2238
Zekatın Dağıtım Usulü 2235
Zekat Verilmeyecek Kimseler 7728
Zekat Vermede Yanılma 2001
Zekat - Vergi İlişkisi 2143
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1898
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2443
Zekat Vermenin Adabı 2348
Fıtır Sadakası 1843
Fıtır Sadakasının Önemi 1820
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2361
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2054
Fıtır Sadakasının Miktarı 3952
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1793
Fitre Verilebilecek Kimseler 1806