Bir Ayet

İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
İbrahim, 14/23

Bir Hadis

Bizi aldatan bizden değildir.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin."
Ali İmran - 8

Bir Söz

Bilirken susmakta, bilmezken söylemekte olduğu gibi hayır yoktur.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4382
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2712
Zekat'ın Şartları 2881
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2503
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3339
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2591
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 3760
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2724
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4117
Zekat'a Tabi Mallar 4199
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2640
Ticaret Mallarının Zekatı 4259
Toprak Ürünlerinin Zekatı 11033
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2852
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3603
HayvanlarınZekatı 3050
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3568
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4797
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3860
Hisse Senetlerinin Zekatı 4703
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3956
Zekat'ın Ödenme Şekli 4482
Zekatın Dağıtımı 3650
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5581
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2674
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3180
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7419
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3553
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2415
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2736
Zekatın Dağıtım Usulü 2723
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9296
Zekat Vermede Yanılma 2501
Zekat - Vergi İlişkisi 2653
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2377
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2910
Zekat Vermenin Adabı 3142
Fıtır Sadakası 2329
Fıtır Sadakasının Önemi 2236
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2826
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2612
Fıtır Sadakasının Miktarı 4452
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2272
Fitre Verilebilecek Kimseler 2307