Bir Ayet

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis

İbn Ömer'in (r.ahm.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."
Ali İmran -9

Bir Söz

İnsanın kadere dili altında saklıdır.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5053
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3291
Zekat'ın Şartları 3692
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3155
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4469
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3193
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4955
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3354
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4793
Zekat'a Tabi Mallar 5265
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3302
Ticaret Mallarının Zekatı 5721
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13612
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3590
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4375
HayvanlarınZekatı 3766
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4396
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5630
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4445
Hisse Senetlerinin Zekatı 5995
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4637
Zekat'ın Ödenme Şekli 5446
Zekatın Dağıtımı 4449
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6731
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3340
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3878
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8754
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4532
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2982
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3372
Zekatın Dağıtım Usulü 3334
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10516
Zekat Vermede Yanılma 3130
Zekat - Vergi İlişkisi 3410
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2956
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3457
Zekat Vermenin Adabı 3914
Fıtır Sadakası 2925
Fıtır Sadakasının Önemi 2783
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3427
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3295
Fıtır Sadakasının Miktarı 5071
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2868
Fitre Verilebilecek Kimseler 2936