Bir Ayet

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara, 2/195

Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor: Allah Resulü (a.s.): "Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın" buyurdu.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Simdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz."
Ali İmran- 53

Bir Söz

Tevâzu yaptığın güzel işlere bakıp kendini beğenmemen ve şımarmamandır.
Ebû Süleyman Dârânî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5344
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3616
Zekat'ın Şartları 3917
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3403
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4771
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3620
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5336
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3618
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5130
Zekat'a Tabi Mallar 5544
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3536
Ticaret Mallarının Zekatı 6085
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13924
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3854
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4632
HayvanlarınZekatı 3967
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4656
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5886
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4701
Hisse Senetlerinin Zekatı 6270
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4872
Zekat'ın Ödenme Şekli 5710
Zekatın Dağıtımı 4683
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7023
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3577
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4128
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9021
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4796
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3289
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3609
Zekatın Dağıtım Usulü 3645
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10824
Zekat Vermede Yanılma 3368
Zekat - Vergi İlişkisi 3713
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3187
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3674
Zekat Vermenin Adabı 4232
Fıtır Sadakası 3161
Fıtır Sadakasının Önemi 3088
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3652
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3480
Fıtır Sadakasının Miktarı 5246
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3096
Fitre Verilebilecek Kimseler 3245