Bir Ayet

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Bakara, 2/148

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru."
Ali İmran -191

Bir Söz

Bir Müslümanı küçük gördüğün zaman karşılığında iman ve irfan duygusunun azalışını görürsün.
Ebû Bekir bin Hamid Tirmizi

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4491
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2814
Zekat'ın Şartları 3123
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2620
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3469
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2696
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4222
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2826
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4222
Zekat'a Tabi Mallar 4567
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2783
Ticaret Mallarının Zekatı 4561
Toprak Ürünlerinin Zekatı 11718
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3000
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3749
HayvanlarınZekatı 3186
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3731
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4975
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3964
Hisse Senetlerinin Zekatı 5166
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4108
Zekat'ın Ödenme Şekli 4693
Zekatın Dağıtımı 3801
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5804
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2786
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3310
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7581
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3759
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2524
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2838
Zekatın Dağıtım Usulü 2835
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9546
Zekat Vermede Yanılma 2613
Zekat - Vergi İlişkisi 2763
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2476
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3019
Zekat Vermenin Adabı 3308
Fıtır Sadakası 2437
Fıtır Sadakasının Önemi 2338
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2940
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2738
Fıtır Sadakasının Miktarı 4563
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2395
Fitre Verilebilecek Kimseler 2434