Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
Tirmizî

Bir Dua

"Bizi mu'min kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun."
Neml- 15

Bir Söz

En büyük servet akıldır.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4183
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2533
Zekat'ın Şartları 2620
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2325
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3098
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2406
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 3332
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2537
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3920
Zekat'a Tabi Mallar 3962
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2463
Ticaret Mallarının Zekatı 4062
Toprak Ürünlerinin Zekatı 10292
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2665
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3355
HayvanlarınZekatı 2837
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3360
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4587
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3705
Hisse Senetlerinin Zekatı 4385
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3722
Zekat'ın Ödenme Şekli 4218
Zekatın Dağıtımı 3412
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5294
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2482
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2958
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6996
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3236
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2242
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2560
Zekatın Dağıtım Usulü 2531
Zekat Verilmeyecek Kimseler 8823
Zekat Vermede Yanılma 2302
Zekat - Vergi İlişkisi 2459
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2207
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2731
Zekat Vermenin Adabı 2896
Fıtır Sadakası 2131
Fıtır Sadakasının Önemi 2062
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2647
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2423
Fıtır Sadakasının Miktarı 4265
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2098
Fitre Verilebilecek Kimseler 2131