Bir Ayet

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Enbiyâ, 21/30

Bir Hadis

"Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
Tirmizi

Bir Dua

"Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür."
Araf- l26

Bir Söz

Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir: Gaflet uykusundan uyanmak; nefse dilediğini vermemek; Allah korkusundan ağlamak.
Ebû Bekir Kettânî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4876
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3145
Zekat'ın Şartları 3508
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2969
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4192
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3019
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4744
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3183
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4607
Zekat'a Tabi Mallar 5061
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3139
Ticaret Mallarının Zekatı 5488
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13294
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3417
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4186
HayvanlarınZekatı 3592
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4203
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5438
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4291
Hisse Senetlerinin Zekatı 5765
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4473
Zekat'ın Ödenme Şekli 5233
Zekatın Dağıtımı 4263
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6437
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3157
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3702
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8481
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4303
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2834
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3209
Zekatın Dağıtım Usulü 3182
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10286
Zekat Vermede Yanılma 2973
Zekat - Vergi İlişkisi 3250
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2792
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3314
Zekat Vermenin Adabı 3751
Fıtır Sadakası 2765
Fıtır Sadakasının Önemi 2627
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3266
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3122
Fıtır Sadakasının Miktarı 4906
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2700
Fitre Verilebilecek Kimseler 2776