Bir Ayet

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4

Bir Hadis

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
Müslim

Bir Dua

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir."
Tevbe- 129

Bir Söz

Duada mübalağa etmek rızanın şartı değildir.
Davud Kassar

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4577
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2888
Zekat'ın Şartları 3199
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2691
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 3555
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2751
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4377
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2889
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4302
Zekat'a Tabi Mallar 4672
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2860
Ticaret Mallarının Zekatı 4708
Toprak Ürünlerinin Zekatı 12098
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3109
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3826
HayvanlarınZekatı 3266
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3825
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5066
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4030
Hisse Senetlerinin Zekatı 5309
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4188
Zekat'ın Ödenme Şekli 4791
Zekatın Dağıtımı 3893
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5908
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2858
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3395
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 7731
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 3851
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2594
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2918
Zekatın Dağıtım Usulü 2911
Zekat Verilmeyecek Kimseler 9669
Zekat Vermede Yanılma 2680
Zekat - Vergi İlişkisi 2966
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2542
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3082
Zekat Vermenin Adabı 3410
Fıtır Sadakası 2507
Fıtır Sadakasının Önemi 2394
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2994
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2827
Fıtır Sadakasının Miktarı 4631
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2460
Fitre Verilebilecek Kimseler 2501