Bir Ayet

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsrâ, 17/24

Bir Hadis

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan artık rüsva etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur."
Ali İmran- 192

Bir Söz

Çiçeksiz bahçenin zevki olmadığı gibi dostsuz hayatın da zevki olmaz.
Nâsır-ı Husrev

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 3942
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2301
Zekat'ın Şartları 2381
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2110
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2833
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2167
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2854
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2312
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3688
Zekat'a Tabi Mallar 3681
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2260
Ticaret Mallarının Zekatı 3776
Toprak Ürünlerinin Zekatı 8624
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2394
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3009
HayvanlarınZekatı 2566
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 2980
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4273
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3510
Hisse Senetlerinin Zekatı 3944
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3441
Zekat'ın Ödenme Şekli 3804
Zekatın Dağıtımı 3108
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4803
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2218
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2610
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6492
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2762
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2017
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2311
Zekatın Dağıtım Usulü 2298
Zekat Verilmeyecek Kimseler 8030
Zekat Vermede Yanılma 2062
Zekat - Vergi İlişkisi 2207
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1974
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2505
Zekat Vermenin Adabı 2555
Fıtır Sadakası 1916
Fıtır Sadakasının Önemi 1870
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2423
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2166
Fıtır Sadakasının Miktarı 4080
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1865
Fitre Verilebilecek Kimseler 1900