Bir Ayet

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma"
Nuh- 26

Bir Söz

Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir: Gaflet uykusundan uyanmak; nefse dilediğini vermemek; Allah korkusundan ağlamak.
Ebû Bekir Kettânî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5757
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 4027
Zekat'ın Şartları 4375
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3820
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 5456
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 4042
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5762
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 4080
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5568
Zekat'a Tabi Mallar 6009
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3933
Ticaret Mallarının Zekatı 6516
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14607
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 4285
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 5063
HayvanlarınZekatı 4441
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 5070
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 6303
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 5113
Hisse Senetlerinin Zekatı 6710
Zekat'ın Ödenme Zamanı 5291
Zekat'ın Ödenme Şekli 6208
Zekatın Dağıtımı 5096
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7556
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3970
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4573
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9454
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 5667
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3655
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3973
Zekatın Dağıtım Usulü 4045
Zekat Verilmeyecek Kimseler 11365
Zekat Vermede Yanılma 3773
Zekat - Vergi İlişkisi 4135
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3566
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 4054
Zekat Vermenin Adabı 4651
Fıtır Sadakası 3579
Fıtır Sadakasının Önemi 3487
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 4028
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3868
Fıtır Sadakasının Miktarı 5644
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3471
Fitre Verilebilecek Kimseler 3679