Bir Ayet

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.
Âl-i İmrân, 3/190

Bir Hadis

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bakara- 286

Bir Söz

Akıllı düşmanla istişare kabildir; fakat cahil dostun reyinden kaçınmalıdır.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4027
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2384
Zekat'ın Şartları 2458
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2178
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2918
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2243
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2996
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2395
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3773
Zekat'a Tabi Mallar 3776
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2324
Ticaret Mallarının Zekatı 3880
Toprak Ürünlerinin Zekatı 9182
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2498
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3118
HayvanlarınZekatı 2657
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3077
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4380
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3576
Hisse Senetlerinin Zekatı 4139
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3533
Zekat'ın Ödenme Şekli 3947
Zekatın Dağıtımı 3212
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4956
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2299
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2730
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6659
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2862
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2087
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2390
Zekatın Dağıtım Usulü 2377
Zekat Verilmeyecek Kimseler 8174
Zekat Vermede Yanılma 2138
Zekat - Vergi İlişkisi 2274
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2049
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2582
Zekat Vermenin Adabı 2668
Fıtır Sadakası 1988
Fıtır Sadakasının Önemi 1934
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2488
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2247
Fıtır Sadakasının Miktarı 4124
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1950
Fitre Verilebilecek Kimseler 1974