Bir Ayet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Âl-i İmrân, 3/92

Bir Hadis

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî

Bir Dua

"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin."
Enbiya- 83

Bir Söz

En güvendiğim sağlam amelim
çabam

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 3742
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2135
Zekat'ın Şartları 2205
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 1955
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2630
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 1996
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 2364
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2140
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3508
Zekat'a Tabi Mallar 3490
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2101
Ticaret Mallarının Zekatı 3442
Toprak Ürünlerinin Zekatı 6819
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2216
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 2806
HayvanlarınZekatı 2384
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 2738
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 3944
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3358
Hisse Senetlerinin Zekatı 3590
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3177
Zekat'ın Ödenme Şekli 3339
Zekatın Dağıtımı 2889
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 4170
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2047
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2387
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 5916
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2515
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 1871
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2149
Zekatın Dağıtım Usulü 2145
Zekat Verilmeyecek Kimseler 7187
Zekat Vermede Yanılma 1905
Zekat - Vergi İlişkisi 2048
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 1777
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2356
Zekat Vermenin Adabı 2195
Fıtır Sadakası 1758
Fıtır Sadakasının Önemi 1739
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2280
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 1945
Fıtır Sadakasının Miktarı 3849
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 1702
Fitre Verilebilecek Kimseler 1721