Bir Ayet

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
İsrâ, 17/26-27

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"
Araf- 47

Bir Söz

Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.
Hz. Ali

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4936
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3198
Zekat'ın Şartları 3564
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3041
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4296
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3080
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 4818
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3244
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 4673
Zekat'a Tabi Mallar 5125
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3197
Ticaret Mallarının Zekatı 5568
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13407
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3476
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4251
HayvanlarınZekatı 3651
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4273
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5514
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4348
Hisse Senetlerinin Zekatı 5849
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4534
Zekat'ın Ödenme Şekli 5318
Zekatın Dağıtımı 4332
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6557
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3224
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 3765
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8578
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4395
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2889
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3275
Zekatın Dağıtım Usulü 3236
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10374
Zekat Vermede Yanılma 3024
Zekat - Vergi İlişkisi 3309
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2850
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3364
Zekat Vermenin Adabı 3808
Fıtır Sadakası 2829
Fıtır Sadakasının Önemi 2678
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3322
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3188
Fıtır Sadakasının Miktarı 4964
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2769
Fitre Verilebilecek Kimseler 2837