Bir Ayet

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: "Rabbim!, Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı."
İsrâ, 17/24

Bir Hadis

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahirette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru."
Bakara- 201

Bir Söz

“Dünya sizi aldatmasın!” Bunu kim söylüyor? Cenab-ı Hakk söylüyor. Dünyayı onu yaratandan daha iyi bilen olur mu? O halde dünyadan sakının.
Hasan Basrî

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5288
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3574
Zekat'ın Şartları 3867
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3350
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4714
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3568
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5271
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3563
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5080
Zekat'a Tabi Mallar 5492
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3497
Ticaret Mallarının Zekatı 6033
Toprak Ürünlerinin Zekatı 13863
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3798
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4592
HayvanlarınZekatı 3922
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4607
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5846
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4655
Hisse Senetlerinin Zekatı 6210
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4827
Zekat'ın Ödenme Şekli 5660
Zekatın Dağıtımı 4639
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 6977
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3535
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4082
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 8972
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4750
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3249
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3565
Zekatın Dağıtım Usulü 3600
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10756
Zekat Vermede Yanılma 3316
Zekat - Vergi İlişkisi 3672
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3147
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3633
Zekat Vermenin Adabı 4198
Fıtır Sadakası 3115
Fıtır Sadakasının Önemi 3042
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3622
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3436
Fıtır Sadakasının Miktarı 5210
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3057
Fitre Verilebilecek Kimseler 3199