Bir Ayet

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57

Bir Hadis

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Eminiz ki, lütfü en bol olan sensin."
Ali İmran - 8

Bir Söz

Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması, dünya sevgisi sebebiyledir.
Hamdun Kassar

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 4095
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 2449
Zekat'ın Şartları 2539
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 2244
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 2988
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 2320
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 3110
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 2467
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 3840
Zekat'a Tabi Mallar 3857
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 2382
Ticaret Mallarının Zekatı 3960
Toprak Ürünlerinin Zekatı 9482
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 2575
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 3227
HayvanlarınZekatı 2731
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 3243
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 4473
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 3630
Hisse Senetlerinin Zekatı 4242
Zekat'ın Ödenme Zamanı 3620
Zekat'ın Ödenme Şekli 4067
Zekatın Dağıtımı 3295
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 5120
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 2374
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 2824
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 6831
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 2948
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 2159
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 2476
Zekatın Dağıtım Usulü 2449
Zekat Verilmeyecek Kimseler 8404
Zekat Vermede Yanılma 2205
Zekat - Vergi İlişkisi 2361
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 2124
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 2654
Zekat Vermenin Adabı 2776
Fıtır Sadakası 2051
Fıtır Sadakasının Önemi 1995
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 2556
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 2329
Fıtır Sadakasının Miktarı 4182
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 2019
Fitre Verilebilecek Kimseler 2042