Bir Ayet

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
Şu'arâ, 42/29

Bir Hadis

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin."
Ali-İmran- 38

Bir Söz

Biriyle dostluk kurmak iyi bir şey, bu dostluğu sonuna kadar bağlı kalmak büyük bir iştir.
Nâsır-ı Husrev

Zekat

Zekat'ın Mahiyeti ve Önemi 5398
Zekat'ın Mahiyet ve Önemi - 1 3658
Zekat'ın Şartları 3967
Zekat'ın Yükümlülük Şartları 3448
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 1 4822
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 2 3656
Zekat'ın Yükümlülük Şartları - 3 5379
Zekat'ın Geçerlilik Şartları 3681
Zekat'ın Geçerlilik Şartları - 1 5179
Zekat'a Tabi Mallar 5594
Madenî ve Kâğıt Paraların Zekâtı 3578
Ticaret Mallarının Zekatı 6127
Toprak Ürünlerinin Zekatı 14015
Bal ve Diğer Hayvan Ürünlerinin Zekatı 3893
Madenler ve Deniz Mahsullerinin Zekatı 4676
HayvanlarınZekatı 4019
Sınai Servet, Yatırım ve Üretim ve Araçların Zekatı 4705
Bina ve Nakil Vasıtaları gibi Gelir Getiren Malların Zekatı 5932
Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekatı 4743
Hisse Senetlerinin Zekatı 6318
Zekat'ın Ödenme Zamanı 4918
Zekat'ın Ödenme Şekli 5766
Zekatın Dağıtımı 4732
Zekatın Sarf Yerleri: Fakir ve Miskinler 7069
Zekatın Sarf Yerleri: Âmiller 3620
Zekatın Sarf Yerleri: Müellefe-i Kulûb 4173
Zekatın Sarf Yerleri: Rikab 9072
Zekatın Sarf Yerleri: Borçlular 4872
Zekatın Sarf Yerleri: Fî Sebîlillâh 3322
Zekatın Sarf Yerleri: İbnüssebîl 3643
Zekatın Dağıtım Usulü 3687
Zekat Verilmeyecek Kimseler 10880
Zekat Vermede Yanılma 3410
Zekat - Vergi İlişkisi 3758
Zekâtın Vergiye Benzemeyen Tarafları 3231
Zekâtın Vergiye Benzeyen Tarafları 3708
Zekat Vermenin Adabı 4279
Fıtır Sadakası 3209
Fıtır Sadakasının Önemi 3127
Fıtır Sadakasıyla Mükellefiyet 3693
Fıtır Sadakası Ödeme Vakti 3518
Fıtır Sadakasının Miktarı 5288
Fıtır Sadakasının Ödeme Şekli 3131
Fitre Verilebilecek Kimseler 3287