Bir Ayet

Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
Yunus, 10/57

Bir Hadis

Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) "Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır."
Mümtehine-4

Bir Söz

İki şey ahmaklığa dalâlet eder: Hiç bir sebep yokken gülmek; sormadan haber vermek.
Malik bin Dinar

Namaz

İbadetlerin Amacı 15523
Namazın Önemi 7097
Namaz Çeşitleri 8686
Namazın Farzları ve Vacipleri 8274
Namazın Farzları 6201
Namazın Şartları 5868
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8903
Müstehap Vakitler 4208
Mekruh Vakitler 4935
Kutuplarda Namaz 3465
Namazın Rükünleri 6024
Ta`dîl-i Erkân 3767
Namazın Vacipleri 3752
Namazın Sünnet ve Adabı 3594
Namazın Sünnetleri 3815
Namazın Adabı 3686
Namazın Mekruhları 3455
Namazı Bozan Şeyler 4203
Namazın Kılınışı 3950
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3413
Ezan ve Kamet 19224
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10921
Cemaatle Namazın Hükmü 5306
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4548
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12464
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4496
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4823
İmamlık ve Şartları 8754
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5264
İmama Uyanın Halleri 4357
Cuma Namazı 3849
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3089
Cuma Namazının Şartları 6456
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9440
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5286
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7528
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4834
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4322
Cuma Namazının Kılınışı 4699
Vitir Namazı 3950
Bayram Namazı 3317
Teşrik Tekbirleri 4405
Nafile Namazlar 6692
Teravih Namazı 3462
Teheccüt Namazı 4747
Kuşluk Namazı 3235
Evvâbîn Namazı 3017
Tahiyyetü'l-mescid 3213
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5599
Yolculuk Namazı 3684
Hâcet Namazı 3984
İstihâre Namazı 3437
Tövbe Namazı 3592
Tesbih Namazı 3360
Yağmur Duası 3822
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10164
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4265
Hasta Namazı 3493
Yolcu Namazı 3669
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3016
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2927
Korku Namazı 3592
Namazların Kazası 3298
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16866
Sehiv Secdesi 4874
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4069
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4090
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11252
İmamlara Özel Durumlar 4568
Tilâvet Secdesi 3460
Şükür Secdesi 3743
Cenaze Namazı 4184
Cenazenin Yıkanması 8357
Cenazenin Kefenlenmesi 6587
Cenaze Namazının Kılınışı 9897
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3726
Cenazenin Taşınması 4835
Defin 3506
Kur'an Okuma ve Telkin 6165
Tâziye 3886
Şehidlere Ait Hükümler 3504