Bir Ayet

Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!
Ankebut, 29/64

Bir Hadis

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
Buhari

Bir Dua

"Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."
Araf- 23

Bir Söz

İki şey akıl hafifliğini gösterir: Konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak.
Sâdi Şîrâzî

Namaz

İbadetlerin Amacı 15668
Namazın Önemi 7178
Namaz Çeşitleri 8761
Namazın Farzları ve Vacipleri 8356
Namazın Farzları 6272
Namazın Şartları 5951
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8986
Müstehap Vakitler 4283
Mekruh Vakitler 5013
Kutuplarda Namaz 3538
Namazın Rükünleri 6099
Ta`dîl-i Erkân 3837
Namazın Vacipleri 3827
Namazın Sünnet ve Adabı 3650
Namazın Sünnetleri 3882
Namazın Adabı 3754
Namazın Mekruhları 3544
Namazı Bozan Şeyler 4284
Namazın Kılınışı 4024
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3481
Ezan ve Kamet 19289
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10999
Cemaatle Namazın Hükmü 5375
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4621
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12571
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4564
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4889
İmamlık ve Şartları 8830
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5330
İmama Uyanın Halleri 4429
Cuma Namazı 3921
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3161
Cuma Namazının Şartları 6526
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9528
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5363
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7600
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4907
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4396
Cuma Namazının Kılınışı 4770
Vitir Namazı 4018
Bayram Namazı 3383
Teşrik Tekbirleri 4472
Nafile Namazlar 6768
Teravih Namazı 3527
Teheccüt Namazı 4839
Kuşluk Namazı 3305
Evvâbîn Namazı 3081
Tahiyyetü'l-mescid 3278
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5666
Yolculuk Namazı 3759
Hâcet Namazı 4058
İstihâre Namazı 3512
Tövbe Namazı 3665
Tesbih Namazı 3431
Yağmur Duası 3888
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10241
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4333
Hasta Namazı 3558
Yolcu Namazı 3736
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3080
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2997
Korku Namazı 3661
Namazların Kazası 3368
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16945
Sehiv Secdesi 4943
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4135
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4163
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11319
İmamlara Özel Durumlar 4638
Tilâvet Secdesi 3521
Şükür Secdesi 3816
Cenaze Namazı 4262
Cenazenin Yıkanması 8421
Cenazenin Kefenlenmesi 6660
Cenaze Namazının Kılınışı 9960
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3797
Cenazenin Taşınması 4900
Defin 3571
Kur'an Okuma ve Telkin 6237
Tâziye 3946
Şehidlere Ait Hükümler 3575