Bir Ayet

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
Bakara, 2/261

Bir Hadis

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma"
Nuh- 26

Bir Söz

En hayırlı cömertlik, ihtiyaç sahibini arayıp ona vermektir.
Ebû Süleyman Dârânî

Namaz

İbadetlerin Amacı 11484
Namazın Önemi 5607
Namaz Çeşitleri 7158
Namazın Farzları ve Vacipleri 6497
Namazın Farzları 4785
Namazın Şartları 4412
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7525
Müstehap Vakitler 3009
Mekruh Vakitler 3663
Kutuplarda Namaz 2271
Namazın Rükünleri 4603
Ta`dîl-i Erkân 2538
Namazın Vacipleri 2492
Namazın Sünnet ve Adabı 2347
Namazın Sünnetleri 2573
Namazın Adabı 2400
Namazın Mekruhları 2098
Namazı Bozan Şeyler 2971
Namazın Kılınışı 2719
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2306
Ezan ve Kamet 17952
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9724
Cemaatle Namazın Hükmü 4191
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3410
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 8525
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3315
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3675
İmamlık ve Şartları 7505
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 3976
İmama Uyanın Halleri 3049
Cuma Namazı 2631
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 1963
Cuma Namazının Şartları 5245
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7604
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4156
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6385
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3738
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3182
Cuma Namazının Kılınışı 3301
Vitir Namazı 2741
Bayram Namazı 2204
Teşrik Tekbirleri 3242
Nafile Namazlar 5176
Teravih Namazı 2219
Teheccüt Namazı 2836
Kuşluk Namazı 2068
Evvâbîn Namazı 1947
Tahiyyetü'l-mescid 2088
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4463
Yolculuk Namazı 2412
Hâcet Namazı 2677
İstihâre Namazı 2237
Tövbe Namazı 2437
Tesbih Namazı 2057
Yağmur Duası 2389
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9052
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3153
Hasta Namazı 2199
Yolcu Namazı 2345
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 1939
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 1904
Korku Namazı 2379
Namazların Kazası 2097
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15177
Sehiv Secdesi 3736
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 2883
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3086
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10037
İmamlara Özel Durumlar 3383
Tilâvet Secdesi 2374
Şükür Secdesi 2288
Cenaze Namazı 2837
Cenazenin Yıkanması 7054
Cenazenin Kefenlenmesi 5515
Cenaze Namazının Kılınışı 8741
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2582
Cenazenin Taşınması 3566
Defin 2359
Kur'an Okuma ve Telkin 4932
Tâziye 2896
Şehidlere Ait Hükümler 2390