Bir Ayet

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz İman ettik, öyleyse bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru."
Ali İmran -l6

Bir Söz

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz. Ali

Namaz

İbadetlerin Amacı 16190
Namazın Önemi 7494
Namaz Çeşitleri 9120
Namazın Farzları ve Vacipleri 8800
Namazın Farzları 6649
Namazın Şartları 6319
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9367
Müstehap Vakitler 4655
Mekruh Vakitler 5386
Kutuplarda Namaz 3826
Namazın Rükünleri 6557
Ta`dîl-i Erkân 4185
Namazın Vacipleri 4112
Namazın Sünnet ve Adabı 4007
Namazın Sünnetleri 4314
Namazın Adabı 4039
Namazın Mekruhları 3860
Namazı Bozan Şeyler 4624
Namazın Kılınışı 4307
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3742
Ezan ve Kamet 19569
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11258
Cemaatle Namazın Hükmü 5635
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4903
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12989
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4911
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5149
İmamlık ve Şartları 9170
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5689
İmama Uyanın Halleri 4715
Cuma Namazı 4275
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3507
Cuma Namazının Şartları 6969
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9860
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5782
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7876
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5176
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4673
Cuma Namazının Kılınışı 5034
Vitir Namazı 4261
Bayram Namazı 3637
Teşrik Tekbirleri 4731
Nafile Namazlar 7048
Teravih Namazı 3788
Teheccüt Namazı 5158
Kuşluk Namazı 3557
Evvâbîn Namazı 3325
Tahiyyetü'l-mescid 3533
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5917
Yolculuk Namazı 4028
Hâcet Namazı 4359
İstihâre Namazı 3883
Tövbe Namazı 3956
Tesbih Namazı 3724
Yağmur Duası 4182
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10507
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4603
Hasta Namazı 3819
Yolcu Namazı 4002
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3343
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3261
Korku Namazı 3928
Namazların Kazası 3640
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17229
Sehiv Secdesi 5226
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4419
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4435
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11613
İmamlara Özel Durumlar 4916
Tilâvet Secdesi 3785
Şükür Secdesi 4119
Cenaze Namazı 4562
Cenazenin Yıkanması 8745
Cenazenin Kefenlenmesi 6920
Cenaze Namazının Kılınışı 10238
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4060
Cenazenin Taşınması 5158
Defin 3825
Kur'an Okuma ve Telkin 6547
Tâziye 4190
Şehidlere Ait Hükümler 3837