Bir Ayet

Ta-Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml, 27/1-3

Bir Hadis

Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzâb (çok yalancı) diye yazılır.
Buhârî

Bir Dua

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir."
Tevbe- 129

Bir Söz

İnsanın kadere dili altında saklıdır.
Hz. Ali

Namaz

İbadetlerin Amacı 12903
Namazın Önemi 6097
Namaz Çeşitleri 7585
Namazın Farzları ve Vacipleri 7152
Namazın Farzları 5243
Namazın Şartları 4845
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7930
Müstehap Vakitler 3333
Mekruh Vakitler 4038
Kutuplarda Namaz 2622
Namazın Rükünleri 5067
Ta`dîl-i Erkân 2903
Namazın Vacipleri 2853
Namazın Sünnet ve Adabı 2700
Namazın Sünnetleri 2942
Namazın Adabı 2760
Namazın Mekruhları 2495
Namazı Bozan Şeyler 3319
Namazın Kılınışı 3100
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2635
Ezan ve Kamet 18318
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10063
Cemaatle Namazın Hükmü 4507
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3734
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 9930
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3648
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4002
İmamlık ve Şartları 7864
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4338
İmama Uyanın Halleri 3407
Cuma Namazı 2988
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2278
Cuma Namazının Şartları 5591
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 8122
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4471
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6724
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4062
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3501
Cuma Namazının Kılınışı 3730
Vitir Namazı 3088
Bayram Namazı 2532
Teşrik Tekbirleri 3566
Nafile Namazlar 5760
Teravih Namazı 2668
Teheccüt Namazı 3556
Kuşluk Namazı 2383
Evvâbîn Namazı 2266
Tahiyyetü'l-mescid 2385
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4857
Yolculuk Namazı 2855
Hâcet Namazı 3113
İstihâre Namazı 2665
Tövbe Namazı 2847
Tesbih Namazı 2511
Yağmur Duası 2851
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9414
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3536
Hasta Namazı 2639
Yolcu Namazı 2800
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2339
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2204
Korku Namazı 2792
Namazların Kazası 2529
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15783
Sehiv Secdesi 4068
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3298
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3392
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10403
İmamlara Özel Durumlar 3794
Tilâvet Secdesi 2697
Şükür Secdesi 2795
Cenaze Namazı 3305
Cenazenin Yıkanması 7501
Cenazenin Kefenlenmesi 5814
Cenaze Namazının Kılınışı 9137
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2976
Cenazenin Taşınması 3938
Defin 2666
Kur'an Okuma ve Telkin 5344
Tâziye 3167
Şehidlere Ait Hükümler 2782