Bir Ayet

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Âl-i İmrân, 3/134

Bir Hadis

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabbimiz Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru."
Ali İmran -191

Bir Söz

Tevâzu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmemendir.
Hamdun Kassar

Namaz

İbadetlerin Amacı 11585
Namazın Önemi 5658
Namaz Çeşitleri 7212
Namazın Farzları ve Vacipleri 6565
Namazın Farzları 4831
Namazın Şartları 4454
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7571
Müstehap Vakitler 3047
Mekruh Vakitler 3699
Kutuplarda Namaz 2311
Namazın Rükünleri 4650
Ta`dîl-i Erkân 2571
Namazın Vacipleri 2519
Namazın Sünnet ve Adabı 2384
Namazın Sünnetleri 2611
Namazın Adabı 2434
Namazın Mekruhları 2131
Namazı Bozan Şeyler 3008
Namazın Kılınışı 2750
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2344
Ezan ve Kamet 17995
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9765
Cemaatle Namazın Hükmü 4225
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3440
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 8678
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3351
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3709
İmamlık ve Şartları 7538
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4009
İmama Uyanın Halleri 3092
Cuma Namazı 2661
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 1994
Cuma Namazının Şartları 5283
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7657
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4193
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6422
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3770
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3221
Cuma Namazının Kılınışı 3347
Vitir Namazı 2776
Bayram Namazı 2235
Teşrik Tekbirleri 3269
Nafile Namazlar 5251
Teravih Namazı 2251
Teheccüt Namazı 2881
Kuşluk Namazı 2101
Evvâbîn Namazı 1980
Tahiyyetü'l-mescid 2119
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4500
Yolculuk Namazı 2464
Hâcet Namazı 2722
İstihâre Namazı 2282
Tövbe Namazı 2477
Tesbih Namazı 2096
Yağmur Duası 2428
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9095
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3193
Hasta Namazı 2243
Yolcu Namazı 2381
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 1981
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 1939
Korku Namazı 2407
Namazların Kazası 2140
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15238
Sehiv Secdesi 3773
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 2930
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3117
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10074
İmamlara Özel Durumlar 3424
Tilâvet Secdesi 2405
Şükür Secdesi 2342
Cenaze Namazı 2885
Cenazenin Yıkanması 7101
Cenazenin Kefenlenmesi 5546
Cenaze Namazının Kılınışı 8779
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2626
Cenazenin Taşınması 3615
Defin 2386
Kur'an Okuma ve Telkin 4980
Tâziye 2927
Şehidlere Ait Hükümler 2436