Bir Ayet

İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
Fussilet,41/34

Bir Hadis

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana, tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."
Isra- 80

Bir Söz

Herşeyin hayırlısı yenisidir; fakat dostun hayırlısı eski olandır.
Hz. Ali

Namaz

İbadetlerin Amacı 14121
Namazın Önemi 6666
Namaz Çeşitleri 8248
Namazın Farzları ve Vacipleri 7816
Namazın Farzları 5832
Namazın Şartları 5486
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8499
Müstehap Vakitler 3869
Mekruh Vakitler 4565
Kutuplarda Namaz 3133
Namazın Rükünleri 5635
Ta`dîl-i Erkân 3431
Namazın Vacipleri 3403
Namazın Sünnet ve Adabı 3223
Namazın Sünnetleri 3487
Namazın Adabı 3323
Namazın Mekruhları 3057
Namazı Bozan Şeyler 3848
Namazın Kılınışı 3608
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3082
Ezan ve Kamet 18848
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10555
Cemaatle Namazın Hükmü 4973
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4197
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 11523
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4135
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4475
İmamlık ve Şartları 8412
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4883
İmama Uyanın Halleri 3960
Cuma Namazı 3497
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2751
Cuma Namazının Şartları 6113
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 8907
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4945
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7196
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4523
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3982
Cuma Namazının Kılınışı 4309
Vitir Namazı 3585
Bayram Namazı 3016
Teşrik Tekbirleri 4065
Nafile Namazlar 6315
Teravih Namazı 3148
Teheccüt Namazı 4303
Kuşluk Namazı 2893
Evvâbîn Namazı 2731
Tahiyyetü'l-mescid 2873
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5272
Yolculuk Namazı 3334
Hâcet Namazı 3662
İstihâre Namazı 3150
Tövbe Namazı 3295
Tesbih Namazı 3053
Yağmur Duası 3433
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9869
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3959
Hasta Namazı 3183
Yolcu Namazı 3328
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2753
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2639
Korku Namazı 3287
Namazların Kazası 2999
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16398
Sehiv Secdesi 4553
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3769
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3812
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10933
İmamlara Özel Durumlar 4251
Tilâvet Secdesi 3167
Şükür Secdesi 3363
Cenaze Namazı 3832
Cenazenin Yıkanması 8063
Cenazenin Kefenlenmesi 6266
Cenaze Namazının Kılınışı 9584
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3410
Cenazenin Taşınması 4501
Defin 3164
Kur'an Okuma ve Telkin 5824
Tâziye 3610
Şehidlere Ait Hükümler 3226