Bir Ayet

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd, 13/28

Bir Hadis

Ebu Hureyre'nin (r.a.) anlattığına göre: Hz. Peygamber (a.s.) "Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum."
Enbiya- 87

Bir Söz

En güvendiğim sağlam amelim
çabam

Namaz

İbadetlerin Amacı 14321
Namazın Önemi 6765
Namaz Çeşitleri 8360
Namazın Farzları ve Vacipleri 7928
Namazın Farzları 5937
Namazın Şartları 5592
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8608
Müstehap Vakitler 3964
Mekruh Vakitler 4666
Kutuplarda Namaz 3232
Namazın Rükünleri 5746
Ta`dîl-i Erkân 3523
Namazın Vacipleri 3496
Namazın Sünnet ve Adabı 3316
Namazın Sünnetleri 3583
Namazın Adabı 3426
Namazın Mekruhları 3144
Namazı Bozan Şeyler 3950
Namazın Kılınışı 3697
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3170
Ezan ve Kamet 18957
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10650
Cemaatle Namazın Hükmü 5063
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4289
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 11796
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4230
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4564
İmamlık ve Şartları 8503
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4983
İmama Uyanın Halleri 4095
Cuma Namazı 3589
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2856
Cuma Namazının Şartları 6214
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9084
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5043
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7299
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4609
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4075
Cuma Namazının Kılınışı 4416
Vitir Namazı 3690
Bayram Namazı 3087
Teşrik Tekbirleri 4157
Nafile Namazlar 6416
Teravih Namazı 3241
Teheccüt Namazı 4438
Kuşluk Namazı 3039
Evvâbîn Namazı 2812
Tahiyyetü'l-mescid 2995
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5399
Yolculuk Namazı 3465
Hâcet Namazı 3760
İstihâre Namazı 3230
Tövbe Namazı 3385
Tesbih Namazı 3145
Yağmur Duası 3548
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9948
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4047
Hasta Namazı 3269
Yolcu Namazı 3423
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2823
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2719
Korku Namazı 3376
Namazların Kazası 3083
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16536
Sehiv Secdesi 4648
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3858
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3890
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11032
İmamlara Özel Durumlar 4340
Tilâvet Secdesi 3259
Şükür Secdesi 3477
Cenaze Namazı 3920
Cenazenin Yıkanması 8143
Cenazenin Kefenlenmesi 6364
Cenaze Namazının Kılınışı 9675
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3490
Cenazenin Taşınması 4610
Defin 3298
Kur'an Okuma ve Telkin 5925
Tâziye 3686
Şehidlere Ait Hükümler 3297