Bir Ayet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Âl-i İmrân, 3/92

Bir Hadis

Söz taşıyanlar (cezalarını çekmeden ya da affedilmedikçe) cennete giremezler.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır."
Mümtehine-4

Bir Söz

Bir günah ki kaynağı şehvettir, affa mazhar olacağı umulur; ama bir günah ki kibirden kaynaklanır onun için mağfiret umulmamalıdır.
Seriyyü’s-Sakati

Namaz

İbadetlerin Amacı 15392
Namazın Önemi 7027
Namaz Çeşitleri 8615
Namazın Farzları ve Vacipleri 8192
Namazın Farzları 6126
Namazın Şartları 5788
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8825
Müstehap Vakitler 4150
Mekruh Vakitler 4857
Kutuplarda Namaz 3397
Namazın Rükünleri 5951
Ta`dîl-i Erkân 3704
Namazın Vacipleri 3683
Namazın Sünnet ve Adabı 3512
Namazın Sünnetleri 3755
Namazın Adabı 3622
Namazın Mekruhları 3379
Namazı Bozan Şeyler 4141
Namazın Kılınışı 3877
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3346
Ezan ve Kamet 19152
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10838
Cemaatle Namazın Hükmü 5246
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4483
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12343
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4423
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4753
İmamlık ve Şartları 8693
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5186
İmama Uyanın Halleri 4294
Cuma Namazı 3787
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3021
Cuma Namazının Şartları 6396
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9365
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5217
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7460
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4769
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4253
Cuma Namazının Kılınışı 4623
Vitir Namazı 3883
Bayram Namazı 3254
Teşrik Tekbirleri 4332
Nafile Namazlar 6615
Teravih Namazı 3395
Teheccüt Namazı 4669
Kuşluk Namazı 3176
Evvâbîn Namazı 2958
Tahiyyetü'l-mescid 3156
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5539
Yolculuk Namazı 3619
Hâcet Namazı 3924
İstihâre Namazı 3372
Tövbe Namazı 3538
Tesbih Namazı 3310
Yağmur Duası 3759
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10104
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4194
Hasta Namazı 3434
Yolcu Namazı 3612
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2961
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2868
Korku Namazı 3533
Namazların Kazası 3242
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16783
Sehiv Secdesi 4813
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4007
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4031
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11199
İmamlara Özel Durumlar 4499
Tilâvet Secdesi 3405
Şükür Secdesi 3670
Cenaze Namazı 4116
Cenazenin Yıkanması 8291
Cenazenin Kefenlenmesi 6522
Cenaze Namazının Kılınışı 9839
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3640
Cenazenin Taşınması 4782
Defin 3445
Kur'an Okuma ve Telkin 6107
Tâziye 3827
Şehidlere Ait Hükümler 3447