Bir Ayet

Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.
Enfâl, 8/46

Bir Hadis

Her insan hata eder.Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

Tevâzu yaptığın güzel işlere bakıp kendini beğenmemen ve şımarmamandır.
Ebû Süleyman Dârânî

Namaz

İbadetlerin Amacı 11999
Namazın Önemi 5871
Namaz Çeşitleri 7393
Namazın Farzları ve Vacipleri 6866
Namazın Farzları 5042
Namazın Şartları 4626
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7740
Müstehap Vakitler 3189
Mekruh Vakitler 3858
Kutuplarda Namaz 2448
Namazın Rükünleri 4847
Ta`dîl-i Erkân 2718
Namazın Vacipleri 2668
Namazın Sünnet ve Adabı 2520
Namazın Sünnetleri 2765
Namazın Adabı 2584
Namazın Mekruhları 2299
Namazı Bozan Şeyler 3146
Namazın Kılınışı 2908
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2481
Ezan ve Kamet 18139
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9894
Cemaatle Namazın Hükmü 4359
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3574
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 9336
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3481
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3836
İmamlık ve Şartları 7671
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4162
İmama Uyanın Halleri 3238
Cuma Namazı 2816
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2125
Cuma Namazının Şartları 5418
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7849
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4317
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6550
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3897
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3344
Cuma Namazının Kılınışı 3530
Vitir Namazı 2925
Bayram Namazı 2366
Teşrik Tekbirleri 3395
Nafile Namazlar 5506
Teravih Namazı 2495
Teheccüt Namazı 3172
Kuşluk Namazı 2228
Evvâbîn Namazı 2121
Tahiyyetü'l-mescid 2241
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4674
Yolculuk Namazı 2655
Hâcet Namazı 2900
İstihâre Namazı 2460
Tövbe Namazı 2666
Tesbih Namazı 2283
Yağmur Duası 2622
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9240
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3355
Hasta Namazı 2436
Yolcu Namazı 2578
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2146
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2052
Korku Namazı 2597
Namazların Kazası 2333
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15446
Sehiv Secdesi 3913
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3096
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3243
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10224
İmamlara Özel Durumlar 3608
Tilâvet Secdesi 2542
Şükür Secdesi 2564
Cenaze Namazı 3096
Cenazenin Yıkanması 7300
Cenazenin Kefenlenmesi 5674
Cenaze Namazının Kılınışı 8965
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2787
Cenazenin Taşınması 3784
Defin 2528
Kur'an Okuma ve Telkin 5156
Tâziye 3050
Şehidlere Ait Hükümler 2595