Bir Ayet

İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
İbrahim, 14/23

Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor: Allah Resulü (a.s.): "Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın" buyurdu.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

Düşmanın senden emin olmadıkça kâmil tam, olgun bir kişi olamazsın.
Bişr-i Hafi

Namaz

İbadetlerin Amacı 11800
Namazın Önemi 5743
Namaz Çeşitleri 7290
Namazın Farzları ve Vacipleri 6677
Namazın Farzları 4927
Namazın Şartları 4519
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7639
Müstehap Vakitler 3110
Mekruh Vakitler 3767
Kutuplarda Namaz 2372
Namazın Rükünleri 4724
Ta`dîl-i Erkân 2636
Namazın Vacipleri 2585
Namazın Sünnet ve Adabı 2445
Namazın Sünnetleri 2682
Namazın Adabı 2507
Namazın Mekruhları 2202
Namazı Bozan Şeyler 3064
Namazın Kılınışı 2815
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2405
Ezan ve Kamet 18060
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9815
Cemaatle Namazın Hükmü 4286
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3505
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 8895
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3417
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3769
İmamlık ve Şartları 7602
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4082
İmama Uyanın Halleri 3155
Cuma Namazı 2729
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2059
Cuma Namazının Şartları 5343
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7743
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4252
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6486
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3829
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3279
Cuma Namazının Kılınışı 3420
Vitir Namazı 2839
Bayram Namazı 2292
Teşrik Tekbirleri 3322
Nafile Namazlar 5352
Teravih Namazı 2342
Teheccüt Namazı 2988
Kuşluk Namazı 2155
Evvâbîn Namazı 2044
Tahiyyetü'l-mescid 2173
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4576
Yolculuk Namazı 2553
Hâcet Namazı 2812
İstihâre Namazı 2361
Tövbe Namazı 2557
Tesbih Namazı 2177
Yağmur Duası 2513
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9163
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3266
Hasta Namazı 2327
Yolcu Namazı 2462
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2057
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 1991
Korku Namazı 2488
Namazların Kazası 2234
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15324
Sehiv Secdesi 3838
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3001
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3176
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10143
İmamlara Özel Durumlar 3508
Tilâvet Secdesi 2462
Şükür Secdesi 2438
Cenaze Namazı 2969
Cenazenin Yıkanması 7183
Cenazenin Kefenlenmesi 5602
Cenaze Namazının Kılınışı 8866
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2704
Cenazenin Taşınması 3691
Defin 2449
Kur'an Okuma ve Telkin 5064
Tâziye 2985
Şehidlere Ait Hükümler 2510