Bir Ayet

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
Hucurât, 49/10

Bir Hadis

Mü’minin başka hiç kimsede bulunmayan ilginç bir hali vardır; O’nun her işi hayırdır. Eğer bir genişliğe (nimete) kavuşursa şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer bir darlığa (musibete) uğrarsa sabreder ve bu da onun için bir hayır olur.
Müslim

Bir Dua

"Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ben sadece O'na (güvenip) dayanırım. Çünkü 0 büyük arşın sahibidir."
Tevbe- 129

Bir Söz

Sıkışık zamanında imdadına koşacak kimse isteyen, bolluk içindeyken cömert olmalıdır.
Şeyh Sâdî

Namaz

İbadetlerin Amacı 11319
Namazın Önemi 5556
Namaz Çeşitleri 7102
Namazın Farzları ve Vacipleri 6390
Namazın Farzları 4736
Namazın Şartları 4356
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7481
Müstehap Vakitler 2964
Mekruh Vakitler 3621
Kutuplarda Namaz 2226
Namazın Rükünleri 4547
Ta`dîl-i Erkân 2506
Namazın Vacipleri 2456
Namazın Sünnet ve Adabı 2315
Namazın Sünnetleri 2540
Namazın Adabı 2365
Namazın Mekruhları 2056
Namazı Bozan Şeyler 2938
Namazın Kılınışı 2684
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2274
Ezan ve Kamet 17885
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9676
Cemaatle Namazın Hükmü 4146
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3379
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 8275
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3281
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3642
İmamlık ve Şartları 7469
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 3943
İmama Uyanın Halleri 3019
Cuma Namazı 2594
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 1928
Cuma Namazının Şartları 5207
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7552
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4120
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6341
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3701
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3146
Cuma Namazının Kılınışı 3256
Vitir Namazı 2703
Bayram Namazı 2174
Teşrik Tekbirleri 3212
Nafile Namazlar 5108
Teravih Namazı 2185
Teheccüt Namazı 2795
Kuşluk Namazı 2039
Evvâbîn Namazı 1925
Tahiyyetü'l-mescid 2054
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4428
Yolculuk Namazı 2367
Hâcet Namazı 2645
İstihâre Namazı 2200
Tövbe Namazı 2397
Tesbih Namazı 2022
Yağmur Duası 2345
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9020
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3110
Hasta Namazı 2162
Yolcu Namazı 2309
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 1911
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 1877
Korku Namazı 2350
Namazların Kazası 2059
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15091
Sehiv Secdesi 3694
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 2857
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3060
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 9997
İmamlara Özel Durumlar 3339
Tilâvet Secdesi 2351
Şükür Secdesi 2234
Cenaze Namazı 2785
Cenazenin Yıkanması 7022
Cenazenin Kefenlenmesi 5498
Cenaze Namazının Kılınışı 8701
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2546
Cenazenin Taşınması 3525
Defin 2330
Kur'an Okuma ve Telkin 4898
Tâziye 2873
Şehidlere Ait Hükümler 2354