Bir Ayet

Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd, 13/28

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Rabbim, Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakini arttır."
Nuh- 28

Bir Söz

Akıllı düşmanla istişare kabildir; fakat cahil dostun reyinden kaçınmalıdır.
Hz. Ali

Namaz

İbadetlerin Amacı 15816
Namazın Önemi 7251
Namaz Çeşitleri 8844
Namazın Farzları ve Vacipleri 8459
Namazın Farzları 6336
Namazın Şartları 6017
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9059
Müstehap Vakitler 4359
Mekruh Vakitler 5093
Kutuplarda Namaz 3600
Namazın Rükünleri 6171
Ta`dîl-i Erkân 3904
Namazın Vacipleri 3894
Namazın Sünnet ve Adabı 3716
Namazın Sünnetleri 3941
Namazın Adabı 3825
Namazın Mekruhları 3623
Namazı Bozan Şeyler 4347
Namazın Kılınışı 4094
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3538
Ezan ve Kamet 19356
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11059
Cemaatle Namazın Hükmü 5435
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4687
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 12666
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 4631
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4954
İmamlık ve Şartları 8894
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5402
İmama Uyanın Halleri 4498
Cuma Namazı 3987
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3220
Cuma Namazının Şartları 6595
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9617
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5429
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7667
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4972
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4456
Cuma Namazının Kılınışı 4828
Vitir Namazı 4073
Bayram Namazı 3441
Teşrik Tekbirleri 4535
Nafile Namazlar 6843
Teravih Namazı 3593
Teheccüt Namazı 4931
Kuşluk Namazı 3367
Evvâbîn Namazı 3143
Tahiyyetü'l-mescid 3338
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5715
Yolculuk Namazı 3826
Hâcet Namazı 4129
İstihâre Namazı 3584
Tövbe Namazı 3739
Tesbih Namazı 3493
Yağmur Duası 3958
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10311
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4394
Hasta Namazı 3619
Yolcu Namazı 3799
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3143
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3056
Korku Namazı 3720
Namazların Kazası 3434
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17017
Sehiv Secdesi 5018
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4199
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4231
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11391
İmamlara Özel Durumlar 4705
Tilâvet Secdesi 3573
Şükür Secdesi 3887
Cenaze Namazı 4336
Cenazenin Yıkanması 8478
Cenazenin Kefenlenmesi 6716
Cenaze Namazının Kılınışı 10023
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3859
Cenazenin Taşınması 4964
Defin 3631
Kur'an Okuma ve Telkin 6300
Tâziye 3997
Şehidlere Ait Hükümler 3636