Bir Ayet

Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
En'âm, 6/160

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Ey Rabbimiz, Gerçek su ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz."
Ali- İmran- 193

Bir Söz

Her kim kendisini kıymetli bilirse onun tevâzûdan nasibi yoktur.
Mâlik b. Dinar

Namaz

İbadetlerin Amacı 12195
Namazın Önemi 6010
Namaz Çeşitleri 7499
Namazın Farzları ve Vacipleri 7023
Namazın Farzları 5165
Namazın Şartları 4738
Beş Vakit Namazın Vakitleri 7850
Müstehap Vakitler 3255
Mekruh Vakitler 3948
Kutuplarda Namaz 2544
Namazın Rükünleri 4962
Ta`dîl-i Erkân 2804
Namazın Vacipleri 2768
Namazın Sünnet ve Adabı 2619
Namazın Sünnetleri 2863
Namazın Adabı 2676
Namazın Mekruhları 2404
Namazı Bozan Şeyler 3235
Namazın Kılınışı 3018
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2562
Ezan ve Kamet 18236
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 9986
Cemaatle Namazın Hükmü 4440
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 3664
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 9660
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3571
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 3922
İmamlık ve Şartları 7778
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4251
İmama Uyanın Halleri 3327
Cuma Namazı 2908
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2207
Cuma Namazının Şartları 5515
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 7993
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4395
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 6636
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 3987
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3429
Cuma Namazının Kılınışı 3650
Vitir Namazı 3014
Bayram Namazı 2459
Teşrik Tekbirleri 3485
Nafile Namazlar 5656
Teravih Namazı 2594
Teheccüt Namazı 3377
Kuşluk Namazı 2313
Evvâbîn Namazı 2201
Tahiyyetü'l-mescid 2320
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 4796
Yolculuk Namazı 2778
Hâcet Namazı 3030
İstihâre Namazı 2588
Tövbe Namazı 2783
Tesbih Namazı 2421
Yağmur Duası 2756
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9333
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3470
Hasta Namazı 2562
Yolcu Namazı 2707
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2263
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2126
Korku Namazı 2717
Namazların Kazası 2446
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 15617
Sehiv Secdesi 3990
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3215
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3315
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10322
İmamlara Özel Durumlar 3724
Tilâvet Secdesi 2628
Şükür Secdesi 2708
Cenaze Namazı 3222
Cenazenin Yıkanması 7417
Cenazenin Kefenlenmesi 5745
Cenaze Namazının Kılınışı 9061
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 2898
Cenazenin Taşınması 3866
Defin 2610
Kur'an Okuma ve Telkin 5272
Tâziye 3104
Şehidlere Ait Hükümler 2709