Bir Ayet

Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ'be'dir.
Âl-i İmrân, 3/96

Bir Hadis

Bir müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o müslüman için birer sadakadır.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol."
Mü'minun- 38

Bir Söz

Dervişlik, elenmiş ve üzerine su dökülmüş toprağa benzer, böyle toprak ne basanın ayağını incitir ne de üzerine toz kondurur. Derviş de böyle kimseyi incitmez.
M. Alauddin Âbizî

Namaz

İbadetlerin Amacı 16373
Namazın Önemi 7613
Namaz Çeşitleri 9235
Namazın Farzları ve Vacipleri 8941
Namazın Farzları 6764
Namazın Şartları 6434
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9488
Müstehap Vakitler 4767
Mekruh Vakitler 5499
Kutuplarda Namaz 3929
Namazın Rükünleri 6669
Ta`dîl-i Erkân 4301
Namazın Vacipleri 4230
Namazın Sünnet ve Adabı 4117
Namazın Sünnetleri 4420
Namazın Adabı 4162
Namazın Mekruhları 3986
Namazı Bozan Şeyler 4737
Namazın Kılınışı 4421
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3845
Ezan ve Kamet 19683
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11359
Cemaatle Namazın Hükmü 5738
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5028
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13114
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5010
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5256
İmamlık ve Şartları 9271
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5800
İmama Uyanın Halleri 4829
Cuma Namazı 4387
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3611
Cuma Namazının Şartları 7080
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 9984
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5876
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7981
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5270
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4769
Cuma Namazının Kılınışı 5152
Vitir Namazı 4374
Bayram Namazı 3743
Teşrik Tekbirleri 4851
Nafile Namazlar 7169
Teravih Namazı 3906
Teheccüt Namazı 5291
Kuşluk Namazı 3669
Evvâbîn Namazı 3441
Tahiyyetü'l-mescid 3632
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6027
Yolculuk Namazı 4149
Hâcet Namazı 4489
İstihâre Namazı 4007
Tövbe Namazı 4070
Tesbih Namazı 3839
Yağmur Duası 4300
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10619
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4707
Hasta Namazı 3938
Yolcu Namazı 4120
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3453
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3375
Korku Namazı 4032
Namazların Kazası 3754
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17345
Sehiv Secdesi 5333
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4515
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4530
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11737
İmamlara Özel Durumlar 5035
Tilâvet Secdesi 3879
Şükür Secdesi 4230
Cenaze Namazı 4678
Cenazenin Yıkanması 8841
Cenazenin Kefenlenmesi 7009
Cenaze Namazının Kılınışı 10338
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4162
Cenazenin Taşınması 5263
Defin 3933
Kur'an Okuma ve Telkin 6653
Tâziye 4285
Şehidlere Ait Hükümler 3936