Bir Ayet

İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız.
Ankebût, 29/7

Bir Hadis

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.."
Haşr- 10

Bir Söz

İlmin de ehli vadır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun.
Süfyan bin Uyeyne

Namaz

İbadetlerin Amacı 16931
Namazın Önemi 7995
Namaz Çeşitleri 9596
Namazın Farzları ve Vacipleri 9369
Namazın Farzları 7127
Namazın Şartları 6770
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9845
Müstehap Vakitler 5134
Mekruh Vakitler 5857
Kutuplarda Namaz 4260
Namazın Rükünleri 7002
Ta`dîl-i Erkân 4640
Namazın Vacipleri 4590
Namazın Sünnet ve Adabı 4472
Namazın Sünnetleri 4755
Namazın Adabı 4504
Namazın Mekruhları 4352
Namazı Bozan Şeyler 5069
Namazın Kılınışı 4739
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 4163
Ezan ve Kamet 20034
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11678
Cemaatle Namazın Hükmü 6028
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5360
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13471
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5344
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5548
İmamlık ve Şartları 9597
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 6128
İmama Uyanın Halleri 5166
Cuma Namazı 4728
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3924
Cuma Namazının Şartları 7398
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 10318
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 6210
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 8321
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5559
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 5094
Cuma Namazının Kılınışı 5515
Vitir Namazı 4716
Bayram Namazı 4078
Teşrik Tekbirleri 5153
Nafile Namazlar 7515
Teravih Namazı 4232
Teheccüt Namazı 5654
Kuşluk Namazı 3992
Evvâbîn Namazı 3785
Tahiyyetü'l-mescid 3945
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6366
Yolculuk Namazı 4488
Hâcet Namazı 4836
İstihâre Namazı 4349
Tövbe Namazı 4446
Tesbih Namazı 4180
Yağmur Duası 4658
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10953
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 5069
Hasta Namazı 4273
Yolcu Namazı 4450
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3791
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3719
Korku Namazı 4354
Namazların Kazası 4079
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17689
Sehiv Secdesi 5664
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4822
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4849
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 12049
İmamlara Özel Durumlar 5372
Tilâvet Secdesi 4191
Şükür Secdesi 4595
Cenaze Namazı 5014
Cenazenin Yıkanması 9169
Cenazenin Kefenlenmesi 7282
Cenaze Namazının Kılınışı 10622
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4452
Cenazenin Taşınması 5566
Defin 4282
Kur'an Okuma ve Telkin 6962
Tâziye 4612
Şehidlere Ait Hükümler 4261