Bir Ayet

Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Âl-i İmrân, 3/92

Bir Hadis

Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)
Buhârî

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

Gafilin üç alameti vardır: çok yanılmak, çok eğlenmek, çok unutmak.
Vehb ibn-i Münebbih

Namaz

İbadetlerin Amacı 13768
Namazın Önemi 6442
Namaz Çeşitleri 8039
Namazın Farzları ve Vacipleri 7573
Namazın Farzları 5591
Namazın Şartları 5243
Beş Vakit Namazın Vakitleri 8285
Müstehap Vakitler 3662
Mekruh Vakitler 4366
Kutuplarda Namaz 2940
Namazın Rükünleri 5410
Ta`dîl-i Erkân 3230
Namazın Vacipleri 3190
Namazın Sünnet ve Adabı 3018
Namazın Sünnetleri 3276
Namazın Adabı 3117
Namazın Mekruhları 2849
Namazı Bozan Şeyler 3651
Namazın Kılınışı 3413
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 2904
Ezan ve Kamet 18641
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 10356
Cemaatle Namazın Hükmü 4787
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 4007
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 11046
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 3943
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 4284
İmamlık ve Şartları 8204
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 4643
İmama Uyanın Halleri 3734
Cuma Namazı 3302
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 2563
Cuma Namazının Şartları 5899
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 8614
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 4765
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 7022
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 4351
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 3787
Cuma Namazının Kılınışı 4103
Vitir Namazı 3398
Bayram Namazı 2848
Teşrik Tekbirleri 3885
Nafile Namazlar 6107
Teravih Namazı 2968
Teheccüt Namazı 4053
Kuşluk Namazı 2674
Evvâbîn Namazı 2562
Tahiyyetü'l-mescid 2671
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 5108
Yolculuk Namazı 3153
Hâcet Namazı 3438
İstihâre Namazı 2944
Tövbe Namazı 3113
Tesbih Namazı 2833
Yağmur Duası 3193
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 9679
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 3790
Hasta Namazı 2966
Yolcu Namazı 3099
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 2590
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 2463
Korku Namazı 3099
Namazların Kazası 2825
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 16154
Sehiv Secdesi 4375
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 3602
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 3649
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 10729
İmamlara Özel Durumlar 4087
Tilâvet Secdesi 2994
Şükür Secdesi 3122
Cenaze Namazı 3642
Cenazenin Yıkanması 7849
Cenazenin Kefenlenmesi 6086
Cenaze Namazının Kılınışı 9410
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 3237
Cenazenin Taşınması 4265
Defin 2952
Kur'an Okuma ve Telkin 5630
Tâziye 3443
Şehidlere Ait Hükümler 3066