Bir Ayet

1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadr 97/1-5

Bir Hadis

"Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"
Araf- 47

Bir Söz

Allah’a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir.
Avn İbn-i Abdullah

Namaz

İbadetlerin Amacı 16497
Namazın Önemi 7706
Namaz Çeşitleri 9321
Namazın Farzları ve Vacipleri 9061
Namazın Farzları 6865
Namazın Şartları 6522
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9581
Müstehap Vakitler 4862
Mekruh Vakitler 5590
Kutuplarda Namaz 4009
Namazın Rükünleri 6756
Ta`dîl-i Erkân 4390
Namazın Vacipleri 4327
Namazın Sünnet ve Adabı 4210
Namazın Sünnetleri 4515
Namazın Adabı 4261
Namazın Mekruhları 4083
Namazı Bozan Şeyler 4828
Namazın Kılınışı 4507
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 3925
Ezan ve Kamet 19773
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11433
Cemaatle Namazın Hükmü 5810
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5116
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13210
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5098
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5339
İmamlık ve Şartları 9361
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 5905
İmama Uyanın Halleri 4914
Cuma Namazı 4472
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3699
Cuma Namazının Şartları 7162
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 10078
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 5967
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 8073
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5342
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 4850
Cuma Namazının Kılınışı 5241
Vitir Namazı 4470
Bayram Namazı 3830
Teşrik Tekbirleri 4934
Nafile Namazlar 7245
Teravih Namazı 3983
Teheccüt Namazı 5384
Kuşluk Namazı 3755
Evvâbîn Namazı 3519
Tahiyyetü'l-mescid 3719
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6118
Yolculuk Namazı 4235
Hâcet Namazı 4585
İstihâre Namazı 4105
Tövbe Namazı 4159
Tesbih Namazı 3919
Yağmur Duası 4394
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10708
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 4815
Hasta Namazı 4024
Yolcu Namazı 4216
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3541
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3470
Korku Namazı 4115
Namazların Kazası 3833
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17433
Sehiv Secdesi 5410
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4597
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4593
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11830
İmamlara Özel Durumlar 5120
Tilâvet Secdesi 3951
Şükür Secdesi 4327
Cenaze Namazı 4762
Cenazenin Yıkanması 8923
Cenazenin Kefenlenmesi 7075
Cenaze Namazının Kılınışı 10419
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4248
Cenazenin Taşınması 5348
Defin 4012
Kur'an Okuma ve Telkin 6728
Tâziye 4364
Şehidlere Ait Hükümler 4006