Bir Ayet

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."
Ali İmran -9

Bir Söz

Biz, ilmi yazmayan kişiyi, ilmi bilen kişi olarak kabul etmezdik.
Muaviye bin Kurre

Namaz

İbadetlerin Amacı 16808
Namazın Önemi 7905
Namaz Çeşitleri 9525
Namazın Farzları ve Vacipleri 9289
Namazın Farzları 7049
Namazın Şartları 6700
Beş Vakit Namazın Vakitleri 9760
Müstehap Vakitler 5063
Mekruh Vakitler 5779
Kutuplarda Namaz 4187
Namazın Rükünleri 6930
Ta`dîl-i Erkân 4568
Namazın Vacipleri 4514
Namazın Sünnet ve Adabı 4393
Namazın Sünnetleri 4686
Namazın Adabı 4439
Namazın Mekruhları 4279
Namazı Bozan Şeyler 5001
Namazın Kılınışı 4682
Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 4094
Ezan ve Kamet 19972
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 11611
Cemaatle Namazın Hükmü 5967
Kadınların Mescidlere Gitmeleri 5287
Saf Düzeni ve Kadının Namazda Erkeğin Hizasında Bulunması 13397
Cemaate Gitmemek İçin Mazeret Sayılan Haller 5267
Cemaatle Namaz Kılmanın Âdâbı 5489
İmamlık ve Şartları 9541
İmama Uymanın Geçerlilik Şartları 6070
İmama Uyanın Halleri 5101
Cuma Namazı 4664
Cuma Namazının Dindeki Yeri ve Hükmü 3862
Cuma Namazının Şartları 7333
Cuma Namazının Sıhhat Şartları 10255
Cuma Namazında Hutbenin Rüknü 6154
Cuma Namazında Hutbenin Şartları 8260
Cuma Namazında Hutbenin Sünnetleri 5503
Cuma Namazında Hutbenin Mekruhları 5032
Cuma Namazının Kılınışı 5441
Vitir Namazı 4651
Bayram Namazı 4012
Teşrik Tekbirleri 5093
Nafile Namazlar 7444
Teravih Namazı 4169
Teheccüt Namazı 5580
Kuşluk Namazı 3936
Evvâbîn Namazı 3717
Tahiyyetü'l-mescid 3887
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 6304
Yolculuk Namazı 4428
Hâcet Namazı 4772
İstihâre Namazı 4285
Tövbe Namazı 4385
Tesbih Namazı 4120
Yağmur Duası 4595
Küsûf ve Hüsûf Namazları (Güneş ve Ay Tutulması Esnasında Namaz) 10895
Mübarek Gecelerde Namaz Kılmak 5012
Hasta Namazı 4211
Yolcu Namazı 4391
İki Namazı Bir Vakitte Kılmak - Cem 3730
Cem` Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 3661
Korku Namazı 4293
Namazların Kazası 4020
Kaza Namazlarının Kılınış Şekli 17622
Sehiv Secdesi 5594
Sehiv Secdesinin Yapılış Biçimi 4763
Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 4782
Sehiv Secdesi Yapılması Gereken Durumlar 11993
İmamlara Özel Durumlar 5290
Tilâvet Secdesi 4133
Şükür Secdesi 4527
Cenaze Namazı 4948
Cenazenin Yıkanması 9103
Cenazenin Kefenlenmesi 7229
Cenaze Namazının Kılınışı 10563
Cenazeye İlişkin Bazı Bilgiler 4388
Cenazenin Taşınması 5506
Defin 4218
Kur'an Okuma ve Telkin 6887
Tâziye 4547
Şehidlere Ait Hükümler 4192