Bir Ayet

Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.
Enbiyâ, 21/31

Bir Hadis

İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü’l-Ummâl

Bir Dua

"Rabbim beni yalnız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın."
Enbiya- 89

Bir Söz

Dostlarla yapılan sohbetle boy ölçüşecek bir güzel davranış daha yoktur. Onların ayrılığı kadar da keder veren birşey yoktur.
İmam Şafii

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı

     Bayram, bir neş'e ve sevinç günü demektir. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Medîne-i Münevvere'yi şereflendirip, Medîne halkının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince onlara:

     "-Yüce Allah, o iki bayrama karşılık, onlardan daha hayırlı iki bayram günleri nasîb etmiştir." buyurmuş ve o günlerin, Ramazan ve Kurban bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir. (Büyük islâm ilmihali, Ö. Nasûhi Bilmen s: 169)

     Bayram Gecesi Dualar Kabul Edilir

     Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

 

     "Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez:
     1) Receb'in ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi),
     2) Şaban'ın onbeşinci gecesi (Beraat gecesi)
     3) Perşembeyi Cumaya bağlayan gece (Cum'a gecesi),
     4) Ramazan Bayramı gecesi,
     5) Kurban Bayramı gecesi.." (islâm ilmihali, A. Fikri Yavuz s: 529 ; ibn Asakir, Ebû Umâme)

     Bayram Günü Yapılması Güzel Olan Şeyler

     * Öncelikle Arefe günü sabah namazından Bayram'ın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmiüç vakit farz namazların arkasından Teşrîk Tekbirleri getirilir. Teşrik Tekbiri şudur:

     "Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilahe illallâhu vallâhu ek-ber. Allâhu ekber ve lillâhilhamd"

     * Bayram günleri erken kalkılır, yıkanılır, misvak kullanılır.
     * Gülyağı ve benzeri hoş koku sürülür.
     * Mübâh olan elbiselerden, en güzel ve en temizi giyilir.
     * Yüce Allah'ın nimetlerine şükür için, neş'e ve sevinç gösterilir.
     * Karşılaşılan mümin kardeşlere güleryüz gösterilir.
     * Elden geldiği kadar sadaka verilir..
     * Duaların kabul edildiği bayram geceleri, ibâdetle ihya edilir.
     * Kurban bayramında, Ramazan bayramının aksine, namaz kılınmadıkça bir şey yenilmemesi müstehâbdır. Kurban kesecek <kimsenin, keseceği kurban eti ile yemeğe başlaması daha uygundur. Bununla beraber, namazdan önce bir şey yenilmesinde de kerahet yoktur.
     * Kurban kesecek kimsenin, kendi tırnak ve saçlarını kesmeyi Kurban kesiminden sonraya bırakması müstehâbdır.
     * Bayram günleri, müslümanların birbirlerini tebrik etmesi, görüşüp musâfaha yapması ve birbirlerine "Gaferallâhu lenâ ve leküm: Allah, bizi ve sizi bağışlasın." şeklinde duada bulunması menduptur, güzeldir. (Büyük islâm ilmihali, Ö. Nasûhi Bilmen s: 171-172)
 
Yusuf Demireşik

Gösterim: 2772