Bir Ayet

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
Bakara, 2/148

Bir Hadis

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

Tevâzu yaptığın güzel işlere bakıp kendini beğenmemen ve şımarmamandır.
Ebû Süleyman Dârânî

Kurban Bayramı

Kurban Bayramı

     Bayram, bir neş'e ve sevinç günü demektir. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz Medîne-i Münevvere'yi şereflendirip, Medîne halkının senede iki defa bayram yaparak eğlendiklerini öğrenince onlara:

     "-Yüce Allah, o iki bayrama karşılık, onlardan daha hayırlı iki bayram günleri nasîb etmiştir." buyurmuş ve o günlerin, Ramazan ve Kurban bayramı günleri olduğunu müjdelemiştir. (Büyük islâm ilmihali, Ö. Nasûhi Bilmen s: 169)

     Bayram Gecesi Dualar Kabul Edilir

     Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

 

     "Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez:
     1) Receb'in ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi),
     2) Şaban'ın onbeşinci gecesi (Beraat gecesi)
     3) Perşembeyi Cumaya bağlayan gece (Cum'a gecesi),
     4) Ramazan Bayramı gecesi,
     5) Kurban Bayramı gecesi.." (islâm ilmihali, A. Fikri Yavuz s: 529 ; ibn Asakir, Ebû Umâme)

     Bayram Günü Yapılması Güzel Olan Şeyler

     * Öncelikle Arefe günü sabah namazından Bayram'ın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmiüç vakit farz namazların arkasından Teşrîk Tekbirleri getirilir. Teşrik Tekbiri şudur:

     "Allâhu ekber, Allâhu ekber. Lâ ilahe illallâhu vallâhu ek-ber. Allâhu ekber ve lillâhilhamd"

     * Bayram günleri erken kalkılır, yıkanılır, misvak kullanılır.
     * Gülyağı ve benzeri hoş koku sürülür.
     * Mübâh olan elbiselerden, en güzel ve en temizi giyilir.
     * Yüce Allah'ın nimetlerine şükür için, neş'e ve sevinç gösterilir.
     * Karşılaşılan mümin kardeşlere güleryüz gösterilir.
     * Elden geldiği kadar sadaka verilir..
     * Duaların kabul edildiği bayram geceleri, ibâdetle ihya edilir.
     * Kurban bayramında, Ramazan bayramının aksine, namaz kılınmadıkça bir şey yenilmemesi müstehâbdır. Kurban kesecek <kimsenin, keseceği kurban eti ile yemeğe başlaması daha uygundur. Bununla beraber, namazdan önce bir şey yenilmesinde de kerahet yoktur.
     * Kurban kesecek kimsenin, kendi tırnak ve saçlarını kesmeyi Kurban kesiminden sonraya bırakması müstehâbdır.
     * Bayram günleri, müslümanların birbirlerini tebrik etmesi, görüşüp musâfaha yapması ve birbirlerine "Gaferallâhu lenâ ve leküm: Allah, bizi ve sizi bağışlasın." şeklinde duada bulunması menduptur, güzeldir. (Büyük islâm ilmihali, Ö. Nasûhi Bilmen s: 171-172)
 
Yusuf Demireşik

Gösterim: 3498