Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbim, bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla İnanıyorum ki sen, duayı hakkıyla işitensin."
Ali-İmran- 38

Bir Söz

Allah’a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir.
Avn İbn-i Abdullah

Receb Ayında Kılınacak Namaz

Receb Ayında Kılınacak Namaz

    Bize, Şeyh İmam Hibetüllah sakatî haber verdi. Onun anlattığına göre; kendisine Muhammed b. Ahmed Me-hamilî anlatmıştır. Bu da demiştir ki:
    - Bize, Ali b. Muhammed b. İsmail b. Muhammed Safar anlattı.

    Bu da, şöyle demiştir:
    - Bize Said b. Nadr b. Mansur Bezar haber verdi.
    Bu zatın anlattığına göre: Süfyan b. Uyeyne; A'maş, Tank b. Şehab yolu ile bu rivayet kendilerine gelmiştir.
    Bütün bu raviler sonunda, esas rivayet Selman-ı Farisî'ye ulaşır ki; Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
    - "Ya Selman, iman edenlerden kadın veya erkeklerden biri; bu ayda otuz rikât namaz kılarsa, bu namazların her rikâtında dahi, Fâtiha suresini okuduktan sonra, üçer kere de İhlâs suresi ile, Kâfîrun surelerini okursa, Allah'ü Teâlâ onun günahlarını siler.

 

    Onun için vereceği ecir dahi, ayın tümünü oruç tutan kimsenin ecri gibidir. Gelecek seneye kadar, namaz kılan kimsenin sevabını alır.
    Her gün; o kimse için Bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar amel sevabı verilir.
    Her gün tutacağı oruç için, kendisine bir senelik ibadet sevabı yazılır.
    Bin kat derecesi artar.

    Ayın tümünü oruçlu geçirir de; anlatılan namazı da {kılar ise, Allah'ü Teâlâ, onu cehennem azabından kur-arır; kendisine de cenneti gerekli kılar. Öbür âlemde de, Yüce Hakka yakınlardan olur. Bu durumu, bana Cebrail haber verdi ve şöyle li:
    Ya Muhammed! Kılınacak bu namaz, sizinle müşrikler ve münafıklar arasındaki alâmet sayılır. Zira, münafıklar, bu namazı kılmazlar."
    Daha sonra, Selman r.a. şöyle dedi:

    - Ya Rasûlellah, bu namazı nasıl kılınacağı ve ne zaman kılınacağını bana bildir.
    Diye sorduğum zaman, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz şöyle buyurdu:

    - "Ya Selman, receb ayının ilkinde on rikât kılarsın. Her rikâtında, bir kere Fatiha suresini okursun. Her rikâtında, bir kere Fatiha suresini okuduktan
    sonra; üç kere ihlâs suresini okursun. Üç kere de Kâfir un suresini okursun.
    Namazı bu şekilde kılıp bitirdikten sonra; iki elini semaya açar şöyle duâ edersin:

    Allah'tan başka ilâh yoktur; birdir, ortağı yoktur.
    Mülk onundur; hamd ona mahsustur.
    O öldürür; diriltir. O ölmez, diridir.
    Hayır, onun elindedir; O, her şeye kadirdir.
    Allahım, verdiğine kimse engel olamaz. Engel olduğuna kimse bir şey veremez.
    Hiç bir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz; zira iyilik sendendir.
    Bu duâyı bitirdikten sonra, elini yüzüne sürersin. Receb ayının ortasında dahi, on rikât namaz kıl. Her rikâtında bir kere Fâtiha suresini oku.
    Daha sonra üç kere İhlâs suresini oku; üç kere Kâfir un suresini oku.
    Namazı bitirip selâm verdikten sonra; iki elini semaya kaldır ve şu duâyı oku:

    - Allah'tan başka ilâh yoktur. Birdir, şeriki yoktur. Mülk onundur; hamd ona mahsustur. )
    Diriltir; öldürür. Kendisi ölmez, diridir. Hayır, onun elindedir; O her şeye kadirdir. Vahid, Ehad, Samed, Ferd, Vitr ilâhtır. Kadın tutmamıştır; çocuğu yoktur.

    Bu duâyı da okuduktan sonra, ellerini yüzüne sürersin.
    Receb ayının son on günü içinde dahi, on rikât namaz kılarsın.
    Her rikâtında, bir kere Fatiha suresini okursun.
    Fatiha suresini okuduktan sonra, üç kere İhlâs suresini okursun.
    İhlâs suresini okuduktan sonra; üç kere kâfirun suresini okursun.
    Selâm verdikten sonra, ellerini semaya kaldır ve şu duâyı oku:

    Allah'tan başka ilâh yoktur. Birdir, şeriki yoktur. Mülk onundur, hamd ona mahsustur. Öldürür, diriltir, hayır onun elindedir. Allah'ü Teâlâ, efendimiz Muhammed'e onun temiz âline salât eylesin.

    Güç ve kuvvet, ancak Yüce Azim Allah'ındır. Bundan sonra, ne gibi bir dileğin var ise, dile: duân makbul olur.
    Cehennemle aranda dahi, yetmiş hendek açar. Her hendeğin eni boyu yerle sema arası uzunluktadır.
    Senin için, ayrıca bir milyon rikât namaz sevabı yazılır.
    Yine senin için cehennemden berat fermanı yazılır; sırattan geçmene yol verilir." Selman r.a. şöyle anlattı:
    - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz, bu hadis-i şerifini tamamladıktan sonra; ağlayarak yere kapandım.
    Bu, bir şükür secdesi idi; Allah'a şükür için yapıyordum. Zira, çok büyük ihsan haberi duymuştum.
    Bilhassa sünnetle amel babında güzel bir şey bulmuştum.
    En iyi bilen Allah'tır.
 
Abdülkadir Geylanî
Tercüme: Abdülkadir Akçiçek
Alperen Yayınları

Gösterim: 3739