Bir Ayet

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
Rûm, 30/20

Bir Hadis

Ebu Hureyre (r.a.) şöyle anlatıyor: Allah Resulü (a.s.): "Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın" buyurdu.
Müslim

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.."
Haşr- 10

Bir Söz

Bizde bu aleme hiç meyil kalmamıştır. Dostların gelip bizi bulamayınca gönülleri kırık dönmeleri tek üzüntümüzdür.
Alaeddin Attar

Receb Ayının İlk Günü Ve İlk Gecesi

Receb Ayının İlk Günü Ve İlk Gecesi

Receb Ayının İlk Gününde Oruç Tutmak Ve İlk Gecesinde Namaz Kılmak

     Bize, İmam Şeyh Hibetüllah Sakatî haber verdi; Allah ona rahmet eylesin. Onun verdiği habere göre; Enes b. Malik r.a. şöyle anlatmıştır:
    - Rasûlüllah (s.a.v.) efendimiz, receb ayına girdiği zaman; şöyle duâ ederdi:
    - "Allahim, bize receb ve Şâban ayında bereket ihsan eyle; uğurlu kıl. Bizi, ramazan ayına kavuştur."
    Bize, Şeyh İmam Hibetüllah haber verdi. Kendisine de Meymun b. Mihran anlatmıştır.
    Bu haberde, Ebu Zer r.a. Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmaktadır.
    - "Bir kimse, receb ayının ilk günü oruç tutar ise, bu orucu bir aylık oruca bedeldir.
    Bir kimse, receb ayında yedi gün oruç tutar ise, kendisine cehennemin yedi kapısı kapanır.
    Bir kimse, receb ayında; sekiz gün oruç tuttuğu takdirde, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır.
    Bir kimse, receb ayında on gün oruç tuttuğu takdirde; Yüce Allah, onun kötülüklerini iyiliğe çevirir.
    Bir kimse, receb ayında onsekiz gün oruç tutar ise, sema tarafından bir nidacı ona şöyle seslenir:


    - Sen bağışlandın; yeni ameller işlemeye koyul."
    Şeyh İmam Hibetüllah'ın bize verdiği habere göre; Selâme b. Kays, Rasûlüllah (s.a.v.) efendimizin şöyle buyurduğunu anlatmıştır:
    - "Bir kimse, receb ayının ilk günüde oruç tutarsa; Allah'ü Teâlâ onun altmış senelik günahını siler.
    Bir kimse receb ayında, on beş gün oruç tutar ise, Allah'ü Teâlâ onun hesabınt kolay eder.
    Bir kimse, receb ayında otuz gün oruç tutar ise, Allah'ü Teâlâ onun için rızasını yazar ve kendisine hiç azab etmez."
    Haccac b. Ertat (yahut Adiy b. Ertat), Basra'da idi. Kendisine Ömer b. Abdülaziz şöyle yazdı:
    - Sene içinde, dört geceye dikkat edeceksin. Allah'ü Teâlâ, o gecelerde bol bol rahmet indirir. Şunlardır:
    a) Receb ayının ilk gecesi.
    b) Şâban ayının orta gecesi, (Yani: On beşinci gecesi)
    c) Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.
    d) Ramazan bayramı gecesi.
    Allah rahmet eylesin; Hâlid b. Ma'dan şöyle anlattı:
    - Sene içinde beş gece vardır. Bir kimse, sevabını Allah'tan umarak, bunlar için Allah'ın vaadini tasdik ederek o geceleri ibadetle geçirmeye devam eder ise, Allah'ü Teâlâ, onu cennetine koyar. Şunlardır:
    a) Receb ayının ilk gecesi, O gün oruç tutmalı; gece de namaz kılmalıdır.
    b) İki bayrama gecesi, Yani: İlk geceleri. Onların geçelerinde namaz kılmalı; gündüzlerini de oruçsuz geçirmelidir.
    c) Şâban ayının ortası. (Yani: On beşinci gecesi) O geceyi namazlı geçirmeli; gündüzünde de oruç tutmalıdır.
    d) Aşûra gecesi, (Yani: Muharrem ayının onuncu gecesi) Bu gece namaz kılmalı; gündüz dahi, oruçlu bulunmalıdır.
 
Abdülkadir Geylanî
Tercüme: Abdülkadir Akçiçek
Alperen Yayınları

Gösterim: 5675