Bir Ayet

Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve "Kuşkusuz ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kimdir?
Fussilet,41/33

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir."
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, benim ilmimi artır."
Taha- 114

Bir Söz

Hazine, eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür.
Mevlânâ

Regâib Gecesi Namazı

Kategori: Kandil Geceleri

Regâib Gecesi Namazı

     Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyuruyorlar:
     Bir kimse Receb'in ilk Perşembe günü oruç tutup da, sonra bu günün gecesinde, yani Cum'a gecesinde akşamla yatsı arası iki rekatta bir selâm vererek ve her rekatta bir Fatiha, üç Kadir (İnnâ Enzelnâ) sûresini, on iki İhlas (Kulhüvallâhü ehad) sûresini okumak suretiyle on iki rekat namaz kılıp; bitirdikten sonra da bana yetmiş defa:

     "Allâhümme sallı alâ Muhammedinin Nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim"diyerek salavât getirip secdeye varsa ve secdede yetmiş defa:
     "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi verrûh."
     dedikten sonra, secdeden başını kaldırıp otururken, yetmiş kere:
     "Rabbiğfir verham ve tecâvez amma ta'lemü inneke en-tel eazzül ekremü"diyerek, tekrar secdeye varıp; birinci secdede olduğu gibi yetmiş kere:
     "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi verrûh." duasını okusa da, secdede iken Allah Teâlâ'dan dünyevî ve uhrevî hacetini istese, Hak Teâlâ onun istek ve temennîlerini kabul eder. (Gunye, 1/182)

 

     Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamla buyururlar:
     "Nefsim kudret elinde olan Allah Teâlâ'ya kasem ederim ki, herhangi bir erkek veya kadın tarif edilen bu namazı kılarsa, Yüce Allah bütün günahlarını bağışlar. Günahları, deniz köpüğü, kum taneleri, dağların ağırlığı ve ağaçların yaprakları kadar çok olsa bile... Kıyamet günü aile efradından yediyüz kişiye şefaat eder. Kabre konulduğu gece, bu namazın sevabı güler yüzlü, tat-11 dilli olarak gelir:

     «-Ey dostum!.. Müjdeler olsun ki, sen her türlü sıkıntıdan kurtuldun...» Bunun üzerine o:
     "-Sen kimsin? Vallâhî, senin yüzünden daha güzel yüzlü bir kimse görmedim. Sözünden tatlı söz söyleyen birini işitmedim. Kokundan daha hoş bir koku koklamadım." diyerek sorar. O da:

     -Ey dostum, ben senin falan senenin, falan ayının, falan gününün gecesinde kıldığın namazın sevabıyım. Bu gece senin ihtiyâcını görmek, yalnızlığını giderip, sana arkadaş olmak ve senden korku ve üzüntüleri gidermek için geldim. Sûr'a üflendiğinde, kıyâmetgünü arasatta başının üstünde gölgelik edeceğim. Seni müjdelerim. Yüce Mevlâ'nın hayır ve bereketleri üzerinden ebe-diyyen eksik olmayacaktır, der. (Gunye, 1 /182)
     Regâib Gecesi Duaların Kabul Olduğu Gecedir

     Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar: "Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez:

     1) Receb'in ilk Cuma gecesi (Regâib gecesi),
     2) Şaban'ın onbeşinci gecesi (Beraat gecesi),
     3) Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece (Cum'a gecesi),
     4) Ramazan Bayramı gecesi,
     5) Kurban Bayramı gecesi." (islâm ilmihali, A. Fikri Yavuz, s: 529)
 
Yusuf Demireşik

Gösterim: 4147