Bir Ayet

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Mülk,67/2

Bir Hadis

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
Buhari

Bir Dua

"Rabbim, Su fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et."
Ankebut- 30

Bir Söz

Bir inasın layık olmadığı yere koymak zülumdur.
Hz. Ali