Bir Ayet

Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve (halkı) Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar (Mekke müşrikleri) gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır.
Enfâl, 8/47

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma"
Nuh- 26

Bir Söz

Her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır.
Hz. Ali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 1744
Akid 1916
Akdin Tabii Unsurları 2592
Akdin Kuruluş Şartları 3025
Akdin Geçerlilik Şartları 2465
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1581
Akdin Hukukî Sonucu 1516
Akdin Sona Ermesi 1888
Akid Çeşitleri 3515
Akid'de Rızâ İlkesi 1629
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3176
Akid'de Garar Yasağı 4009
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1620
Hukukî Hayat 1494
Borç 2729
Satım 1675
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2322
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2446
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1446
Harama Yol Açan Satım 1863
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 2483
Satım Çeşitleri 1613
Takas 1500
Kiralama 3786
Şüf`a 2249
Şirket 2433
Âriyet 2006
Karz 2339
Hibe 3420
Havale 1800
Kefalet 2845
Rehin 4007
Emanet Mal 2190
Buluntu Mal 2864
Vekâlet 2088
Yargılama Hukuku 2798
Helâl Kazanç 5239
Faiz Yasağı 2301
Kur'an'da Faiz Yasağı 7264
Sünnette Faiz Yasağı 3377
Faiz Yasağının Amacı 1868
Faiz Yasağının İlleti 2713
Faiz-Kâr İlişkisi 1910
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 1997
Faizde Hile 1654
Enflasyon-Faiz İlişkisi 3957
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2230
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 2616
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 2683
Vadeli Satış 4681
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2464
Kâr Haddi 2538
Hava Parasi 3587
Borsa ve Hisse Senedi 4852
Sigorta 2390
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1700
Sigorta - Kumar İlişkisi 1753
Sigortanın Konusu 1440
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1379
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 1918
Sigorta ve Kader İlişkisi 1492
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1547