Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

"Müslüman dilinden ve elinden müslümanların güvende olduğu kişidir. Mü'min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
Tirmizi

Bir Dua

"Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlar eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et!"
İbrahim-40

Bir Söz

Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur.
Hz. Ali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 1830
Akid 1984
Akdin Tabii Unsurları 2721
Akdin Kuruluş Şartları 3244
Akdin Geçerlilik Şartları 2633
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1657
Akdin Hukukî Sonucu 1581
Akdin Sona Ermesi 1954
Akid Çeşitleri 3653
Akid'de Rızâ İlkesi 1683
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3394
Akid'de Garar Yasağı 4306
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1678
Hukukî Hayat 1575
Borç 2801
Satım 1728
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2394
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2524
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1502
Harama Yol Açan Satım 1963
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 2642
Satım Çeşitleri 1693
Takas 1552
Kiralama 3930
Şüf`a 2374
Şirket 2532
Âriyet 2071
Karz 2396
Hibe 3563
Havale 1863
Kefalet 2988
Rehin 4109
Emanet Mal 2258
Buluntu Mal 2951
Vekâlet 2144
Yargılama Hukuku 2962
Helâl Kazanç 5335
Faiz Yasağı 2362
Kur'an'da Faiz Yasağı 7472
Sünnette Faiz Yasağı 3524
Faiz Yasağının Amacı 1945
Faiz Yasağının İlleti 2854
Faiz-Kâr İlişkisi 1978
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2059
Faizde Hile 1711
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4035
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2298
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 2739
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 2855
Vadeli Satış 4788
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2547
Kâr Haddi 2599
Hava Parasi 3728
Borsa ve Hisse Senedi 4918
Sigorta 2473
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1748
Sigorta - Kumar İlişkisi 1806
Sigortanın Konusu 1499
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1419
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 1969
Sigorta ve Kader İlişkisi 1538
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1604