Bir Ayet

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Enbiyâ, 21/30

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) haber verdiğine göre: Allah Resulü (a.s.): "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka toplayacak olan Sen'sin. Allah asla sözünden dönmez."
Ali İmran -9

Bir Söz

Alla Teâlâ’nın senin hakkındaki bilgisi, insanların senin hakkındaki bilgisinden daha iyi olmalı. Bunun için yalnız olduğun zaman hal ve hareketine, insan içinde olduğundan daha çok dikkat etmelisin.
Hamdun Kassar

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2457
Akid 2641
Akdin Tabii Unsurları 3786
Akdin Kuruluş Şartları 4764
Akdin Geçerlilik Şartları 3568
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2287
Akdin Hukukî Sonucu 2155
Akdin Sona Ermesi 2579
Akid Çeşitleri 4638
Akid'de Rızâ İlkesi 2256
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4502
Akid'de Garar Yasağı 6122
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2244
Hukukî Hayat 2183
Borç 3474
Satım 2391
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3160
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3170
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2011
Harama Yol Açan Satım 2828
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3806
Satım Çeşitleri 2338
Takas 2152
Kiralama 4867
Şüf`a 3143
Şirket 3377
Âriyet 2714
Karz 3012
Hibe 4941
Havale 2612
Kefalet 4084
Rehin 5033
Emanet Mal 2998
Buluntu Mal 3617
Vekâlet 2719
Yargılama Hukuku 3574
Helâl Kazanç 6139
Faiz Yasağı 2959
Kur'an'da Faiz Yasağı 8265
Sünnette Faiz Yasağı 4555
Faiz Yasağının Amacı 2566
Faiz Yasağının İlleti 3776
Faiz-Kâr İlişkisi 2543
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2600
Faizde Hile 2287
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4752
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2912
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3471
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3808
Vadeli Satış 5606
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3179
Kâr Haddi 3182
Hava Parasi 4545
Borsa ve Hisse Senedi 5624
Sigorta 3136
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2287
Sigorta - Kumar İlişkisi 2384
Sigortanın Konusu 2044
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1915
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2528
Sigorta ve Kader İlişkisi 2033
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2137