Bir Ayet

Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir.
İsrâ, 17/26-27

Bir Hadis

Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın öfkesi de anne babanın öfkesindedir.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz (amellerin) hesap olunacağı gün beni ana-babamı ve mu'minleri bağışla."
İbrahim- 4l

Bir Söz

İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar, onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer.
Ömer İbn-i Abdülaziz

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3047
Akid 3322
Akdin Tabii Unsurları 4786
Akdin Kuruluş Şartları 6488
Akdin Geçerlilik Şartları 4501
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2924
Akdin Hukukî Sonucu 2799
Akdin Sona Ermesi 3267
Akid Çeşitleri 5612
Akid'de Rızâ İlkesi 2852
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5565
Akid'de Garar Yasağı 7952
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2950
Hukukî Hayat 2744
Borç 4204
Satım 3021
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3859
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3797
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2583
Harama Yol Açan Satım 3619
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5070
Satım Çeşitleri 3140
Takas 2921
Kiralama 5625
Şüf`a 3911
Şirket 4198
Âriyet 3314
Karz 3677
Hibe 5773
Havale 3287
Kefalet 4793
Rehin 5849
Emanet Mal 3592
Buluntu Mal 4360
Vekâlet 3300
Yargılama Hukuku 4232
Helâl Kazanç 6776
Faiz Yasağı 3545
Kur'an'da Faiz Yasağı 8993
Sünnette Faiz Yasağı 5499
Faiz Yasağının Amacı 3137
Faiz Yasağının İlleti 4715
Faiz-Kâr İlişkisi 3077
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3178
Faizde Hile 2917
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5354
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3512
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4192
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4736
Vadeli Satış 6447
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3788
Kâr Haddi 3936
Hava Parasi 5282
Borsa ve Hisse Senedi 6245
Sigorta 3793
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2838
Sigorta - Kumar İlişkisi 2968
Sigortanın Konusu 2541
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2488
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3093
Sigorta ve Kader İlişkisi 2582
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2642