Bir Ayet

Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.
Rûm, 30/20

Bir Hadis

Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabbimiz' bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi perişan etme: Şüphesiz sen vaadinden caymazsın."
Ali- İmran -194

Bir Söz

Tevâzu kimden olursa olsun hakkı
doğruyu, gerçeği

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 1902
Akid 2052
Akdin Tabii Unsurları 2820
Akdin Kuruluş Şartları 3424
Akdin Geçerlilik Şartları 2734
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1721
Akdin Hukukî Sonucu 1643
Akdin Sona Ermesi 2013
Akid Çeşitleri 3739
Akid'de Rızâ İlkesi 1736
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3526
Akid'de Garar Yasağı 4485
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1731
Hukukî Hayat 1657
Borç 2862
Satım 1789
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2459
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2573
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1549
Harama Yol Açan Satım 2055
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 2733
Satım Çeşitleri 1754
Takas 1604
Kiralama 4026
Şüf`a 2450
Şirket 2610
Âriyet 2129
Karz 2449
Hibe 3656
Havale 1921
Kefalet 3103
Rehin 4174
Emanet Mal 2314
Buluntu Mal 3012
Vekâlet 2195
Yargılama Hukuku 3022
Helâl Kazanç 5416
Faiz Yasağı 2418
Kur'an'da Faiz Yasağı 7552
Sünnette Faiz Yasağı 3626
Faiz Yasağının Amacı 2009
Faiz Yasağının İlleti 2953
Faiz-Kâr İlişkisi 2033
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2113
Faizde Hile 1765
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4130
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2356
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 2818
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 2962
Vadeli Satış 4853
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2596
Kâr Haddi 2655
Hava Parasi 3813
Borsa ve Hisse Senedi 4980
Sigorta 2530
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1800
Sigorta - Kumar İlişkisi 1865
Sigortanın Konusu 1549
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1470
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2032
Sigorta ve Kader İlişkisi 1595
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1654