Bir Ayet

(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.
Bakara, 2/195

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz üstümüze sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür."
Araf- l26

Bir Söz

Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür.
Abdullah ibn-i Mübarek

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3803
Akid 3895
Akdin Tabii Unsurları 5685
Akdin Kuruluş Şartları 7215
Akdin Geçerlilik Şartları 5114
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3520
Akdin Hukukî Sonucu 3374
Akdin Sona Ermesi 3856
Akid Çeşitleri 6295
Akid'de Rızâ İlkesi 3503
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6337
Akid'de Garar Yasağı 8882
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3521
Hukukî Hayat 3294
Borç 4787
Satım 3642
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4481
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4380
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3165
Harama Yol Açan Satım 4367
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5745
Satım Çeşitleri 3744
Takas 3490
Kiralama 6254
Şüf`a 4604
Şirket 4771
Âriyet 3930
Karz 4232
Hibe 6490
Havale 3907
Kefalet 5400
Rehin 6503
Emanet Mal 4111
Buluntu Mal 4915
Vekâlet 3795
Yargılama Hukuku 4748
Helâl Kazanç 7284
Faiz Yasağı 4074
Kur'an'da Faiz Yasağı 9598
Sünnette Faiz Yasağı 6388
Faiz Yasağının Amacı 3652
Faiz Yasağının İlleti 5258
Faiz-Kâr İlişkisi 3567
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3661
Faizde Hile 3619
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5853
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4039
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4738
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5426
Vadeli Satış 7048
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4306
Kâr Haddi 4407
Hava Parasi 5835
Borsa ve Hisse Senedi 6849
Sigorta 4306
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3315
Sigorta - Kumar İlişkisi 3515
Sigortanın Konusu 3072
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2923
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3723
Sigorta ve Kader İlişkisi 3064
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3070