Bir Ayet

Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!
Ankebut, 29/64

Bir Hadis

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, Sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş sanadır."
Mümtehine-4

Bir Söz

Dünyada arsız kimseyle arkadaş olmak, ahirette insanı mahcub eder.
İmam Şafii

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3527
Akid 3619
Akdin Tabii Unsurları 5300
Akdin Kuruluş Şartları 6827
Akdin Geçerlilik Şartları 4823
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3206
Akdin Hukukî Sonucu 3073
Akdin Sona Ermesi 3562
Akid Çeşitleri 5956
Akid'de Rızâ İlkesi 3212
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5932
Akid'de Garar Yasağı 8327
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3238
Hukukî Hayat 3022
Borç 4501
Satım 3370
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4230
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4088
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2877
Harama Yol Açan Satım 4015
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5408
Satım Çeşitleri 3465
Takas 3206
Kiralama 5963
Şüf`a 4293
Şirket 4500
Âriyet 3671
Karz 3961
Hibe 6172
Havale 3652
Kefalet 5113
Rehin 6159
Emanet Mal 3833
Buluntu Mal 4638
Vekâlet 3533
Yargılama Hukuku 4456
Helâl Kazanç 7015
Faiz Yasağı 3785
Kur'an'da Faiz Yasağı 9290
Sünnette Faiz Yasağı 5826
Faiz Yasağının Amacı 3376
Faiz Yasağının İlleti 4976
Faiz-Kâr İlişkisi 3293
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3404
Faizde Hile 3258
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5566
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3764
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4461
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5049
Vadeli Satış 6726
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4028
Kâr Haddi 4159
Hava Parasi 5563
Borsa ve Hisse Senedi 6560
Sigorta 4037
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3062
Sigorta - Kumar İlişkisi 3195
Sigortanın Konusu 2818
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2687
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3467
Sigorta ve Kader İlişkisi 2806
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2842