Bir Ayet

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.
Âl-i İmrân, 3/134

Bir Hadis

Dul ve fakirlere yardım eden kimse, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle geçiren kimse gibidir.
Buhârî

Bir Dua

"Rabim, Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana dondum. Ve elbette ki ben Müslümanlardanım."
Ahkaf- 15

Bir Söz

Açık kalb ile konuşan düşman, içinden pazarlıklı dosttan daha iyidir.
Hz. Ali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3888
Akid 3993
Akdin Tabii Unsurları 5807
Akdin Kuruluş Şartları 7345
Akdin Geçerlilik Şartları 5238
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3647
Akdin Hukukî Sonucu 3474
Akdin Sona Ermesi 3948
Akid Çeşitleri 6395
Akid'de Rızâ İlkesi 3596
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6507
Akid'de Garar Yasağı 9169
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3635
Hukukî Hayat 3399
Borç 4878
Satım 3738
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4569
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4470
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 3264
Harama Yol Açan Satım 4482
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5846
Satım Çeşitleri 3846
Takas 3582
Kiralama 6343
Şüf`a 4717
Şirket 4858
Âriyet 4029
Karz 4329
Hibe 6587
Havale 3996
Kefalet 5491
Rehin 6615
Emanet Mal 4195
Buluntu Mal 5014
Vekâlet 3882
Yargılama Hukuku 4846
Helâl Kazanç 7392
Faiz Yasağı 4160
Kur'an'da Faiz Yasağı 9718
Sünnette Faiz Yasağı 6875
Faiz Yasağının Amacı 3758
Faiz Yasağının İlleti 5366
Faiz-Kâr İlişkisi 3671
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3754
Faizde Hile 3721
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5956
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 4121
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4828
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5527
Vadeli Satış 7142
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4403
Kâr Haddi 4495
Hava Parasi 5920
Borsa ve Hisse Senedi 7074
Sigorta 4392
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3400
Sigorta - Kumar İlişkisi 3597
Sigortanın Konusu 3155
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 3018
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3820
Sigorta ve Kader İlişkisi 3156
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 3152