Bir Ayet

Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4

Bir Hadis

(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır.
Tirmizî

Bir Dua

"Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun."
Mü'minun- 28

Bir Söz

İnsanların malca en cimrisi, namusca en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayak altı olmasına sebep olur.
İbn-i Mu’tez

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2550
Akid 2736
Akdin Tabii Unsurları 3934
Akdin Kuruluş Şartları 4961
Akdin Geçerlilik Şartları 3699
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2377
Akdin Hukukî Sonucu 2239
Akdin Sona Ermesi 2674
Akid Çeşitleri 4747
Akid'de Rızâ İlkesi 2338
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4632
Akid'de Garar Yasağı 6343
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2332
Hukukî Hayat 2270
Borç 3574
Satım 2492
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3261
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3259
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2093
Harama Yol Açan Satım 2947
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3967
Satım Çeşitleri 2434
Takas 2241
Kiralama 4959
Şüf`a 3253
Şirket 3486
Âriyet 2813
Karz 3106
Hibe 5064
Havale 2709
Kefalet 4195
Rehin 5143
Emanet Mal 3084
Buluntu Mal 3711
Vekâlet 2803
Yargılama Hukuku 3657
Helâl Kazanç 6229
Faiz Yasağı 3050
Kur'an'da Faiz Yasağı 8353
Sünnette Faiz Yasağı 4677
Faiz Yasağının Amacı 2649
Faiz Yasağının İlleti 3898
Faiz-Kâr İlişkisi 2625
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2676
Faizde Hile 2376
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4835
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3005
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3573
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3897
Vadeli Satış 5710
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3270
Kâr Haddi 3268
Hava Parasi 4641
Borsa ve Hisse Senedi 5707
Sigorta 3238
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2374
Sigorta - Kumar İlişkisi 2478
Sigortanın Konusu 2132
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1999
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2610
Sigorta ve Kader İlişkisi 2113
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2209