Bir Ayet

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Bakara, 2/153

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz, Gerçek su ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz."
Ali- İmran- 193

Bir Söz

Dağları iğneyle kazmak, kalbden kibri söküp atmaya nazaran daha kolaydır.
Ebû Haşim Sofi

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3432
Akid 3523
Akdin Tabii Unsurları 5206
Akdin Kuruluş Şartları 6723
Akdin Geçerlilik Şartları 4730
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3125
Akdin Hukukî Sonucu 2979
Akdin Sona Ermesi 3468
Akid Çeşitleri 5862
Akid'de Rızâ İlkesi 3129
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5829
Akid'de Garar Yasağı 8203
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3152
Hukukî Hayat 2939
Borç 4415
Satım 3289
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4156
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3999
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2779
Harama Yol Açan Satım 3915
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5306
Satım Çeşitleri 3369
Takas 3110
Kiralama 5858
Şüf`a 4212
Şirket 4400
Âriyet 3581
Karz 3880
Hibe 6084
Havale 3571
Kefalet 5016
Rehin 6060
Emanet Mal 3749
Buluntu Mal 4534
Vekâlet 3442
Yargılama Hukuku 4378
Helâl Kazanç 6930
Faiz Yasağı 3697
Kur'an'da Faiz Yasağı 9190
Sünnette Faiz Yasağı 5720
Faiz Yasağının Amacı 3284
Faiz Yasağının İlleti 4895
Faiz-Kâr İlişkisi 3215
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3327
Faizde Hile 3130
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5492
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3681
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4371
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4944
Vadeli Satış 6642
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3937
Kâr Haddi 4072
Hava Parasi 5477
Borsa ve Hisse Senedi 6483
Sigorta 3961
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2987
Sigorta - Kumar İlişkisi 3124
Sigortanın Konusu 2754
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2622
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3391
Sigorta ve Kader İlişkisi 2723
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2774