Bir Ayet

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Mülk,67/2

Bir Hadis

Enes'in (r.a.) naklettiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) büyük günahlar olarak şunları saydı: "Allah'a ortak koşmak, ebeveyne eziyet etmek, cana kıymak ve yalan söylemektir."
Müslim

Bir Dua

"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin."
Enbiya- 83

Bir Söz

Dindarsan kendini beğenmişliği bırak, kendini görmezsen Allah’ı görürsün.
Nasr-ı Hüsrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2936
Akid 3172
Akdin Tabii Unsurları 4617
Akdin Kuruluş Şartları 6258
Akdin Geçerlilik Şartları 4345
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2800
Akdin Hukukî Sonucu 2679
Akdin Sona Ermesi 3115
Akid Çeşitleri 5446
Akid'de Rızâ İlkesi 2735
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5388
Akid'de Garar Yasağı 7757
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2829
Hukukî Hayat 2641
Borç 4058
Satım 2910
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3728
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3676
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2468
Harama Yol Açan Satım 3471
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4861
Satım Çeşitleri 2990
Takas 2812
Kiralama 5475
Şüf`a 3773
Şirket 4054
Âriyet 3213
Karz 3520
Hibe 5627
Havale 3163
Kefalet 4683
Rehin 5681
Emanet Mal 3476
Buluntu Mal 4214
Vekâlet 3189
Yargılama Hukuku 4126
Helâl Kazanç 6651
Faiz Yasağı 3434
Kur'an'da Faiz Yasağı 8850
Sünnette Faiz Yasağı 5319
Faiz Yasağının Amacı 3020
Faiz Yasağının İlleti 4549
Faiz-Kâr İlişkisi 2962
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3054
Faizde Hile 2765
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5236
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3394
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4057
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4545
Vadeli Satış 6294
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3666
Kâr Haddi 3831
Hava Parasi 5142
Borsa ve Hisse Senedi 6118
Sigorta 3690
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2727
Sigorta - Kumar İlişkisi 2849
Sigortanın Konusu 2440
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2382
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2988
Sigorta ve Kader İlişkisi 2464
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2547