Bir Ayet

Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
Âl-i İmrân, 3/138

Bir Hadis

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî

Bir Dua

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar."
Yunus 85-86

Bir Söz

Bir kimse Allah’ı seviyor, O’na itaat ediyorsa sen de onu sevmek zorundasın. Çünkü iyi kimseyi seven Allah’ı sevmiş olur.
Ebû Said Hasan Basri

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2644
Akid 2839
Akdin Tabii Unsurları 4075
Akdin Kuruluş Şartları 5198
Akdin Geçerlilik Şartları 3847
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2505
Akdin Hukukî Sonucu 2348
Akdin Sona Ermesi 2761
Akid Çeşitleri 4879
Akid'de Rızâ İlkesi 2431
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4752
Akid'de Garar Yasağı 6537
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2502
Hukukî Hayat 2361
Borç 3663
Satım 2585
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3363
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3352
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2176
Harama Yol Açan Satım 3065
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4170
Satım Çeşitleri 2526
Takas 2493
Kiralama 5048
Şüf`a 3358
Şirket 3600
Âriyet 2905
Karz 3199
Hibe 5172
Havale 2802
Kefalet 4319
Rehin 5275
Emanet Mal 3176
Buluntu Mal 3827
Vekâlet 2887
Yargılama Hukuku 3832
Helâl Kazanç 6329
Faiz Yasağı 3154
Kur'an'da Faiz Yasağı 8439
Sünnette Faiz Yasağı 4810
Faiz Yasağının Amacı 2731
Faiz Yasağının İlleti 4020
Faiz-Kâr İlişkisi 2709
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2759
Faizde Hile 2467
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4942
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3099
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3707
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4005
Vadeli Satış 5817
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3356
Kâr Haddi 3531
Hava Parasi 4762
Borsa ve Hisse Senedi 5799
Sigorta 3383
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2445
Sigorta - Kumar İlişkisi 2569
Sigortanın Konusu 2202
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2087
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2698
Sigorta ve Kader İlişkisi 2186
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2286