Bir Ayet

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Zilzâl, 99/7-8

Bir Hadis

Üç dua vardır ki, bunlar şüphesiz kabul edilir: Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge."
Isra-24

Bir Söz

Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması, dünya sevgisi sebebiyledir.
Hamdun Kassar

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3482
Akid 3569
Akdin Tabii Unsurları 5253
Akdin Kuruluş Şartları 6775
Akdin Geçerlilik Şartları 4777
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3172
Akdin Hukukî Sonucu 3031
Akdin Sona Ermesi 3517
Akid Çeşitleri 5907
Akid'de Rızâ İlkesi 3173
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5877
Akid'de Garar Yasağı 8271
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3191
Hukukî Hayat 2980
Borç 4463
Satım 3326
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4188
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4042
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2821
Harama Yol Açan Satım 3964
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5359
Satım Çeşitleri 3417
Takas 3162
Kiralama 5922
Şüf`a 4252
Şirket 4454
Âriyet 3628
Karz 3921
Hibe 6135
Havale 3615
Kefalet 5057
Rehin 6111
Emanet Mal 3789
Buluntu Mal 4580
Vekâlet 3486
Yargılama Hukuku 4417
Helâl Kazanç 6974
Faiz Yasağı 3745
Kur'an'da Faiz Yasağı 9247
Sünnette Faiz Yasağı 5763
Faiz Yasağının Amacı 3340
Faiz Yasağının İlleti 4937
Faiz-Kâr İlişkisi 3253
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3364
Faizde Hile 3191
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5529
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3728
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4416
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4998
Vadeli Satış 6680
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3985
Kâr Haddi 4117
Hava Parasi 5511
Borsa ve Hisse Senedi 6525
Sigorta 4006
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3027
Sigorta - Kumar İlişkisi 3158
Sigortanın Konusu 2787
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2652
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3424
Sigorta ve Kader İlişkisi 2760
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2807