Bir Ayet

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.
Şu'arâ, 42/29

Bir Hadis

Zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğuyladır.
Buhari

Bir Dua

"Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.."
Haşr- 10

Bir Söz

Biriyle dostluk kurmak iyi bir şey, bu dostluğu sonuna kadar bağlı kalmak büyük bir iştir.
Nâsır-ı Husrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2853
Akid 3074
Akdin Tabii Unsurları 4481
Akdin Kuruluş Şartları 6026
Akdin Geçerlilik Şartları 4230
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2714
Akdin Hukukî Sonucu 2584
Akdin Sona Ermesi 3023
Akid Çeşitleri 5304
Akid'de Rızâ İlkesi 2646
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5238
Akid'de Garar Yasağı 7560
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2711
Hukukî Hayat 2562
Borç 3960
Satım 2825
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3637
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3585
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2380
Harama Yol Açan Satım 3350
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4700
Satım Çeşitleri 2862
Takas 2729
Kiralama 5360
Şüf`a 3669
Şirket 3910
Âriyet 3126
Karz 3432
Hibe 5523
Havale 3067
Kefalet 4598
Rehin 5572
Emanet Mal 3392
Buluntu Mal 4091
Vekâlet 3100
Yargılama Hukuku 4033
Helâl Kazanç 6552
Faiz Yasağı 3350
Kur'an'da Faiz Yasağı 8750
Sünnette Faiz Yasağı 5178
Faiz Yasağının Amacı 2928
Faiz Yasağının İlleti 4422
Faiz-Kâr İlişkisi 2879
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2965
Faizde Hile 2670
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5150
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3317
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3959
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4423
Vadeli Satış 6155
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3574
Kâr Haddi 3744
Hava Parasi 5042
Borsa ve Hisse Senedi 6031
Sigorta 3600
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2646
Sigorta - Kumar İlişkisi 2761
Sigortanın Konusu 2361
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2273
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2906
Sigorta ve Kader İlişkisi 2369
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2461