Bir Ayet

Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.
İnşirah 94/5,6

Bir Hadis

Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir."
Furkan- 65

Bir Söz

Bir kişinin düşmanlığına karşılık, bin kişinin dostluğu verilse dahi alma.
Ebû Said Hasan Basrî

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2066
Akid 2207
Akdin Tabii Unsurları 3061
Akdin Kuruluş Şartları 3753
Akdin Geçerlilik Şartları 2945
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1875
Akdin Hukukî Sonucu 1770
Akdin Sona Ermesi 2157
Akid Çeşitleri 3941
Akid'de Rızâ İlkesi 1883
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3843
Akid'de Garar Yasağı 4853
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1863
Hukukî Hayat 1805
Borç 3031
Satım 1948
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2605
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2726
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1681
Harama Yol Açan Satım 2298
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3047
Satım Çeşitleri 1897
Takas 1745
Kiralama 4289
Şüf`a 2612
Şirket 2827
Âriyet 2272
Karz 2590
Hibe 3920
Havale 2091
Kefalet 3381
Rehin 4391
Emanet Mal 2506
Buluntu Mal 3175
Vekâlet 2346
Yargılama Hukuku 3160
Helâl Kazanç 5655
Faiz Yasağı 2568
Kur'an'da Faiz Yasağı 7759
Sünnette Faiz Yasağı 3849
Faiz Yasağının Amacı 2153
Faiz Yasağının İlleti 3164
Faiz-Kâr İlişkisi 2177
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2242
Faizde Hile 1925
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4329
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2515
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3014
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3246
Vadeli Satış 5075
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2756
Kâr Haddi 2806
Hava Parasi 4035
Borsa ve Hisse Senedi 5174
Sigorta 2710
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1940
Sigorta - Kumar İlişkisi 1992
Sigortanın Konusu 1678
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1580
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2174
Sigorta ve Kader İlişkisi 1724
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1800