Bir Ayet

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Enbiyâ, 21/30

Bir Hadis

Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, Biz iman ettik, öyleyse bize acı. Sen merhametlilerin en iyisisin."
Mü'minun-109

Bir Söz

İnsanın, kusurlarını sayan düşmanlarından edeceği istifade, kendisini öven dostlarından edeceği istifadeden daha fazladır.
İmam Gazali

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2136
Akid 2285
Akdin Tabii Unsurları 3219
Akdin Kuruluş Şartları 3968
Akdin Geçerlilik Şartları 3077
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1950
Akdin Hukukî Sonucu 1845
Akdin Sona Ermesi 2240
Akid Çeşitleri 4098
Akid'de Rızâ İlkesi 1961
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3966
Akid'de Garar Yasağı 5085
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1937
Hukukî Hayat 1876
Borç 3107
Satım 2025
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2698
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2803
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1744
Harama Yol Açan Satım 2397
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3208
Satım Çeşitleri 1971
Takas 1814
Kiralama 4424
Şüf`a 2705
Şirket 2925
Âriyet 2357
Karz 2672
Hibe 4424
Havale 2209
Kefalet 3545
Rehin 4518
Emanet Mal 2637
Buluntu Mal 3265
Vekâlet 2422
Yargılama Hukuku 3242
Helâl Kazanç 5756
Faiz Yasağı 2654
Kur'an'da Faiz Yasağı 7870
Sünnette Faiz Yasağı 4000
Faiz Yasağının Amacı 2228
Faiz Yasağının İlleti 3292
Faiz-Kâr İlişkisi 2242
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2303
Faizde Hile 2004
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4412
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2596
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3097
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3390
Vadeli Satış 5197
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2835
Kâr Haddi 2877
Hava Parasi 4148
Borsa ve Hisse Senedi 5255
Sigorta 2791
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2004
Sigorta - Kumar İlişkisi 2066
Sigortanın Konusu 1745
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1639
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2247
Sigorta ve Kader İlişkisi 1785
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1866