Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Rabbim, Su fesatçılar güruhuna karşı bana yardım et."
Ankebut- 30

Bir Söz

Çalışmak en hayırlı maldır.
Hz. Ömer

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 1981
Akid 2117
Akdin Tabii Unsurları 2943
Akdin Kuruluş Şartları 3605
Akdin Geçerlilik Şartları 2864
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1792
Akdin Hukukî Sonucu 1693
Akdin Sona Ermesi 2076
Akid Çeşitleri 3842
Akid'de Rızâ İlkesi 1798
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3698
Akid'de Garar Yasağı 4675
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1789
Hukukî Hayat 1732
Borç 2941
Satım 1864
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2520
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2643
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1607
Harama Yol Açan Satım 2162
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 2887
Satım Çeşitleri 1818
Takas 1673
Kiralama 4154
Şüf`a 2543
Şirket 2725
Âriyet 2194
Karz 2512
Hibe 3781
Havale 2007
Kefalet 3262
Rehin 4274
Emanet Mal 2388
Buluntu Mal 3082
Vekâlet 2259
Yargılama Hukuku 3092
Helâl Kazanç 5528
Faiz Yasağı 2476
Kur'an'da Faiz Yasağı 7642
Sünnette Faiz Yasağı 3732
Faiz Yasağının Amacı 2071
Faiz Yasağının İlleti 3050
Faiz-Kâr İlişkisi 2096
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2177
Faizde Hile 1827
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4231
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2426
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 2913
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3082
Vadeli Satış 4943
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2674
Kâr Haddi 2724
Hava Parasi 3908
Borsa ve Hisse Senedi 5063
Sigorta 2610
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1862
Sigorta - Kumar İlişkisi 1920
Sigortanın Konusu 1605
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1519
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2103
Sigorta ve Kader İlişkisi 1648
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1719