Bir Ayet

Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.
Nisâ, 4/124

Bir Hadis

İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.
İbn Mâce

Bir Dua

"Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma"
Nuh- 26

Bir Söz

Çalışmak en hayırlı maldır.
Hz. Ömer

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3006
Akid 3271
Akdin Tabii Unsurları 4715
Akdin Kuruluş Şartları 6408
Akdin Geçerlilik Şartları 4443
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2884
Akdin Hukukî Sonucu 2760
Akdin Sona Ermesi 3223
Akid Çeşitleri 5549
Akid'de Rızâ İlkesi 2811
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5489
Akid'de Garar Yasağı 7875
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2912
Hukukî Hayat 2710
Borç 4147
Satım 2981
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3808
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3750
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2544
Harama Yol Açan Satım 3566
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4991
Satım Çeşitleri 3080
Takas 2882
Kiralama 5567
Şüf`a 3859
Şirket 4141
Âriyet 3279
Karz 3621
Hibe 5715
Havale 3235
Kefalet 4759
Rehin 5791
Emanet Mal 3550
Buluntu Mal 4307
Vekâlet 3261
Yargılama Hukuku 4195
Helâl Kazanç 6731
Faiz Yasağı 3507
Kur'an'da Faiz Yasağı 8945
Sünnette Faiz Yasağı 5431
Faiz Yasağının Amacı 3091
Faiz Yasağının İlleti 4649
Faiz-Kâr İlişkisi 3034
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3135
Faizde Hile 2853
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5313
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3468
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4137
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4665
Vadeli Satış 6382
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3745
Kâr Haddi 3899
Hava Parasi 5228
Borsa ve Hisse Senedi 6196
Sigorta 3755
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2798
Sigorta - Kumar İlişkisi 2918
Sigortanın Konusu 2507
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2454
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3060
Sigorta ve Kader İlişkisi 2547
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2612