Bir Ayet

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Mâide, 5/90

Bir Hadis

İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz, Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici bir şey değildir."
Furkan- 65

Bir Söz

Akraban da olsa câhille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı, sağlayacağı huzurdan fazla olur.
Nâsır-ı Hüsrev

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2791
Akid 2994
Akdin Tabii Unsurları 4370
Akdin Kuruluş Şartları 5798
Akdin Geçerlilik Şartları 4128
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2648
Akdin Hukukî Sonucu 2500
Akdin Sona Ermesi 2940
Akid Çeşitleri 5183
Akid'de Rızâ İlkesi 2588
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5102
Akid'de Garar Yasağı 7340
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2656
Hukukî Hayat 2507
Borç 3880
Satım 2750
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3554
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3510
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2322
Harama Yol Açan Satım 3280
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4533
Satım Çeşitleri 2748
Takas 2665
Kiralama 5259
Şüf`a 3591
Şirket 3805
Âriyet 3066
Karz 3368
Hibe 5424
Havale 3003
Kefalet 4515
Rehin 5493
Emanet Mal 3339
Buluntu Mal 4018
Vekâlet 3040
Yargılama Hukuku 3976
Helâl Kazanç 6478
Faiz Yasağı 3289
Kur'an'da Faiz Yasağı 8657
Sünnette Faiz Yasağı 5083
Faiz Yasağının Amacı 2870
Faiz Yasağının İlleti 4269
Faiz-Kâr İlişkisi 2832
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2902
Faizde Hile 2604
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5091
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3249
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3896
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4271
Vadeli Satış 6044
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3512
Kâr Haddi 3673
Hava Parasi 4961
Borsa ve Hisse Senedi 5970
Sigorta 3535
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2588
Sigorta - Kumar İlişkisi 2703
Sigortanın Konusu 2318
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2222
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2843
Sigorta ve Kader İlişkisi 2312
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2406