Bir Ayet

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
Bakara, 2/110

Bir Hadis

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:"Haset etmekten sakının. Zira, ateşin odunu (veya otları) yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir."
Ebû Dâvûd

Bir Dua

"Rabbim, Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım."
Kasas- 24

Bir Söz

Sevgilinin sevmediğini sevmek, sevgi alâmeti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi, biz ise onu övmekle meşgulüz.
İbrahim Edhem

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2720
Akid 2919
Akdin Tabii Unsurları 4219
Akdin Kuruluş Şartları 5480
Akdin Geçerlilik Şartları 3976
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2582
Akdin Hukukî Sonucu 2422
Akdin Sona Ermesi 2846
Akid Çeşitleri 4992
Akid'de Rızâ İlkesi 2502
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4908
Akid'de Garar Yasağı 6856
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2582
Hukukî Hayat 2438
Borç 3759
Satım 2668
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3461
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3442
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2259
Harama Yol Açan Satım 3175
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 4354
Satım Çeşitleri 2619
Takas 2583
Kiralama 5157
Şüf`a 3477
Şirket 3693
Âriyet 2981
Karz 3288
Hibe 5309
Havale 2903
Kefalet 4410
Rehin 5386
Emanet Mal 3273
Buluntu Mal 3922
Vekâlet 2957
Yargılama Hukuku 3909
Helâl Kazanç 6410
Faiz Yasağı 3223
Kur'an'da Faiz Yasağı 8554
Sünnette Faiz Yasağı 4948
Faiz Yasağının Amacı 2812
Faiz Yasağının İlleti 4156
Faiz-Kâr İlişkisi 2776
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2835
Faizde Hile 2540
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5022
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3184
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3802
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4123
Vadeli Satış 5932
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3444
Kâr Haddi 3607
Hava Parasi 4865
Borsa ve Hisse Senedi 5897
Sigorta 3471
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2527
Sigorta - Kumar İlişkisi 2639
Sigortanın Konusu 2270
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2158
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2772
Sigorta ve Kader İlişkisi 2256
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2352