Bir Ayet

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
Hucurât, 49/10

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Lütfedip hidayetiyle bizi buna (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir."
Araf- 43

Bir Söz

Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar!
Hz. Ebû Bekir

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3622
Akid 3728
Akdin Tabii Unsurları 5465
Akdin Kuruluş Şartları 6973
Akdin Geçerlilik Şartları 4933
Akidlerin Hükümsüzlüğü 3321
Akdin Hukukî Sonucu 3181
Akdin Sona Ermesi 3669
Akid Çeşitleri 6077
Akid'de Rızâ İlkesi 3311
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 6058
Akid'de Garar Yasağı 8496
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 3345
Hukukî Hayat 3115
Borç 4606
Satım 3465
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4324
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 4193
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2980
Harama Yol Açan Satım 4149
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5530
Satım Çeşitleri 3578
Takas 3309
Kiralama 6073
Şüf`a 4403
Şirket 4608
Âriyet 3772
Karz 4066
Hibe 6296
Havale 3733
Kefalet 5220
Rehin 6278
Emanet Mal 3926
Buluntu Mal 4742
Vekâlet 3625
Yargılama Hukuku 4563
Helâl Kazanç 7112
Faiz Yasağı 3881
Kur'an'da Faiz Yasağı 9396
Sünnette Faiz Yasağı 6078
Faiz Yasağının Amacı 3481
Faiz Yasağının İlleti 5079
Faiz-Kâr İlişkisi 3391
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3498
Faizde Hile 3406
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5666
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3859
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4573
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 5206
Vadeli Satış 6847
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 4124
Kâr Haddi 4251
Hava Parasi 5656
Borsa ve Hisse Senedi 6658
Sigorta 4131
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 3148
Sigorta - Kumar İlişkisi 3294
Sigortanın Konusu 2907
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2770
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3555
Sigorta ve Kader İlişkisi 2894
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2929