Bir Ayet

Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.
Âl-i İmrân, 3/138

Bir Hadis

Cebrâil bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki; ben (Allah Teâlâ) komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz."
Araf- 23

Bir Söz

Dostlarla yapılan sohbetle boy ölçüşecek bir güzel davranış daha yoktur. Onların ayrılığı kadar da keder veren birşey yoktur.
İmam Şafii

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 2212
Akid 2379
Akdin Tabii Unsurları 3372
Akdin Kuruluş Şartları 4221
Akdin Geçerlilik Şartları 3207
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2043
Akdin Hukukî Sonucu 1929
Akdin Sona Ermesi 2325
Akid Çeşitleri 4262
Akid'de Rızâ İlkesi 2039
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 4125
Akid'de Garar Yasağı 5388
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2023
Hukukî Hayat 1963
Borç 3191
Satım 2112
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2835
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2914
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1814
Harama Yol Açan Satım 2516
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 3371
Satım Çeşitleri 2068
Takas 1907
Kiralama 4559
Şüf`a 2826
Şirket 3057
Âriyet 2453
Karz 2755
Hibe 4582
Havale 2313
Kefalet 3741
Rehin 4672
Emanet Mal 2756
Buluntu Mal 3355
Vekâlet 2501
Yargılama Hukuku 3315
Helâl Kazanç 5861
Faiz Yasağı 2730
Kur'an'da Faiz Yasağı 7990
Sünnette Faiz Yasağı 4193
Faiz Yasağının Amacı 2332
Faiz Yasağının İlleti 3413
Faiz-Kâr İlişkisi 2317
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2379
Faizde Hile 2069
Enflasyon-Faiz İlişkisi 4497
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2687
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 3200
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 3520
Vadeli Satış 5301
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2929
Kâr Haddi 2957
Hava Parasi 4255
Borsa ve Hisse Senedi 5349
Sigorta 2876
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2083
Sigorta - Kumar İlişkisi 2148
Sigortanın Konusu 1824
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1720
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 2317
Sigorta ve Kader İlişkisi 1847
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1933