Bir Ayet

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
Hucurat,49/10

Bir Hadis

Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.
Tirmizî

Bir Dua

"Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, sen de onları esirge."
Isra-24

Bir Söz

Zalim bir idarecinin yanında doğruyu söylemekten daha üstün bir sadaka yoktur.
Meymun İbn-i Mihran

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 3089
Akid 3359
Akdin Tabii Unsurları 4829
Akdin Kuruluş Şartları 6523
Akdin Geçerlilik Şartları 4535
Akidlerin Hükümsüzlüğü 2951
Akdin Hukukî Sonucu 2826
Akdin Sona Ermesi 3295
Akid Çeşitleri 5658
Akid'de Rızâ İlkesi 2883
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 5609
Akid'de Garar Yasağı 8005
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 2980
Hukukî Hayat 2772
Borç 4233
Satım 3045
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3892
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 3830
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 2611
Harama Yol Açan Satım 3655
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 5109
Satım Çeşitleri 3174
Takas 2950
Kiralama 5663
Şüf`a 3941
Şirket 4231
Âriyet 3337
Karz 3710
Hibe 5804
Havale 3318
Kefalet 4830
Rehin 5881
Emanet Mal 3630
Buluntu Mal 4396
Vekâlet 3328
Yargılama Hukuku 4262
Helâl Kazanç 6807
Faiz Yasağı 3575
Kur'an'da Faiz Yasağı 9032
Sünnette Faiz Yasağı 5554
Faiz Yasağının Amacı 3167
Faiz Yasağının İlleti 4746
Faiz-Kâr İlişkisi 3103
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 3209
Faizde Hile 2970
Enflasyon-Faiz İlişkisi 5379
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 3539
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 4225
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 4774
Vadeli Satış 6486
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 3814
Kâr Haddi 3958
Hava Parasi 5318
Borsa ve Hisse Senedi 6276
Sigorta 3820
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 2870
Sigorta - Kumar İlişkisi 2990
Sigortanın Konusu 2564
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 2515
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 3120
Sigorta ve Kader İlişkisi 2604
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 2665