Bir Ayet

Ta-Sîn. Bunlar Kur'an'ın, apaçık bir kitabın âyetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan mü'minler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
Neml, 27/1-3

Bir Hadis

İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet tutarak geçiren göz.
Tirmizî

Bir Dua

"Lütfedip hidayetiyle bizi buna (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir."
Araf- 43

Bir Söz

Dili korumak, altını ve gümüşü korumaktan daha zordur.
Muhammed ibn-i Vasi

Hukuki ve Ticari Hayat

Hukukî ve Ticarî Hayat 1784
Akid 1950
Akdin Tabii Unsurları 2653
Akdin Kuruluş Şartları 3130
Akdin Geçerlilik Şartları 2548
Akidlerin Hükümsüzlüğü 1617
Akdin Hukukî Sonucu 1548
Akdin Sona Ermesi 1918
Akid Çeşitleri 3589
Akid'de Rızâ İlkesi 1655
Akid'de Gabin ve Tağrir Yasağı 3316
Akid'de Garar Yasağı 4163
Akid'de Bilinmezlik Yasağı 1643
Hukukî Hayat 1525
Borç 2763
Satım 1698
Garar ve Bilinmezlik Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2355
Zarar ve Gabin Sebebiyle Yasaklanan Satımlar 2487
İbadet Vakti Açısından Konan Satım Yasağı 1472
Harama Yol Açan Satım 1910
Haram Yoldan Kazanan Kimselerden Alışveriş Yapmak 2589
Satım Çeşitleri 1656
Takas 1525
Kiralama 3865
Şüf`a 2308
Şirket 2480
Âriyet 2040
Karz 2361
Hibe 3497
Havale 1831
Kefalet 2917
Rehin 4061
Emanet Mal 2220
Buluntu Mal 2900
Vekâlet 2114
Yargılama Hukuku 2847
Helâl Kazanç 5278
Faiz Yasağı 2325
Kur'an'da Faiz Yasağı 7423
Sünnette Faiz Yasağı 3463
Faiz Yasağının Amacı 1894
Faiz Yasağının İlleti 2783
Faiz-Kâr İlişkisi 1940
Faiz Konusunda İslâm Bilginlerinin Tavrı 2021
Faizde Hile 1679
Enflasyon-Faiz İlişkisi 3993
Vade Farkı-Faiz İlişkisi 2266
Döviz ve Para Değişimi (Sarf) 2689
Enflasyonun Borç İlişkilerine Etkisi 2771
Vadeli Satış 4743
Pey Akçesi ve Cezaî Şart 2511
Kâr Haddi 2565
Hava Parasi 3685
Borsa ve Hisse Senedi 4890
Sigorta 2433
Sigorta ve Garar/Cehalet İlişkisi 1723
Sigorta - Kumar İlişkisi 1779
Sigortanın Konusu 1468
Sigorta ve Haksız Tazmin İlişkisi 1399
Sigorta ve Faiz - Haksız Kazanç İlişkisi 1940
Sigorta ve Kader İlişkisi 1512
Sigorta Konusunda Genel Değerlendirme 1573