Bir Ayet

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.
Zilzâl, 99/7-8

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Allah'a dayandık. Ey Rabbimiz, bizi. O zalimler topluluğuna bir fitne (konusu) yapma. Ve bizi rahmetinle 0 kafirler topluluğundan kurtar."
Yunus 85-86

Bir Söz

Allah’a karşı isyan bayrağını çektiren günahların başında kibir gelir.
Avn İbn-i Abdullah

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 3890
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3137
Tarihçe 2854
İlke ve Amaçlar 2835
Kara Hayvanları 5473
Su Hayvanları 4446
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 31455
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6750
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7411
Hayvanların Kesimi 6016
Hayvanı Kesenin Niteliği 2989
Kesimde Kullanılan Alet 2934
Kesim Usulü 2955
Av ve Avlanma 2672
Avlamanın Dinî Hükmü 2502
Avlamanın Şartları 4089
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3569
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2604
Avcı Hayvanla Avlanma 3101
İçecekler 3023
İçecekler - 1 2597
Bağımlılıklar: Sigara 2819
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3001
Örtünme 3551
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6486
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3089
Saçla İlgili Tasarruflar 22126
Kaş Alma-Kıl Yolma 6766
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4120
Estetik Ameliyat 4135
Altın ve Gümüş Kullanımı 3825
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2701
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2764
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 3939
Altın Yüzük 3843
Altın Süsleme 3148
Saç Sakal ve Bıyık 6721
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 4648
Sanat 5625
Resim ve Heykel 4358
Müzik 2817
Spor ve Eğlence 2832
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 3904
Oyun-Eğlence: Düğün 3182
Tavla 3889
Satranç 2602
Kumar 3707
Cinsi Hayat 3000
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3306
Cinsi Hayat ve Yasaklar 4778
Zina Yasağı 4228
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 2892
Doğum Kontrolü 3131
Nüfus Planlaması 3459
Çocuk Düşürme 7392
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3271
Bid`at ve Hurafeler 4010
Gayb Bilgisi 2975
Falcılık 10134
Yıldız ve Burç Falı 5961
Kehanet 2918
Cincilik 2905
Büyücülük 2775
Ruh 2629
Ruh Çağırma 4643
Tenâsüh 3600
Rüya Tabiri 4794
Hastalık ve Tedavi 2741
Haram Maddelerle Tedavi 3994
Okuyarak Tedavi 3148
Organ Nakli 3417
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5109
Öldürme 4028
Kan Davası 3591
İntihar 3773
İffet ve Namusa Saldırı 7437
Kişilik Haklarına Saldırı 3068
Sarhoşluk 3309
Hırsızlık 2810
Gasp ve Yağma 4787
Haksız Fiil 3105
Haksız İktisap 3138