Bir Ayet

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.
Enbiyâ, 21/22

Bir Hadis

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.
Buhârî

Bir Dua

"Lütfedip hidayetiyle bizi buna (bu nimete) kavuşturan Allah'a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Andolsun ki, Rabbimizin elcileri gerçeği getirmişlerdir."
Araf- 43

Bir Söz

Ya Rabbi! Doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver.
Hz. Ebû Bekir

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 2798
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 2345
Tarihçe 1912
İlke ve Amaçlar 1929
Kara Hayvanları 4230
Su Hayvanları 3314
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 28763
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 5867
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 5969
Hayvanların Kesimi 5060
Hayvanı Kesenin Niteliği 2135
Kesimde Kullanılan Alet 2025
Kesim Usulü 2122
Av ve Avlanma 1832
Avlamanın Dinî Hükmü 1590
Avlamanın Şartları 2472
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 2627
Av Aleti ile İlgili Şartlar 1666
Avcı Hayvanla Avlanma 2170
İçecekler 1961
İçecekler - 1 1672
Bağımlılıklar: Sigara 1912
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 2181
Örtünme 2509
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 4801
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 2165
Saçla İlgili Tasarruflar 14212
Kaş Alma-Kıl Yolma 5627
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 3075
Estetik Ameliyat 2580
Altın ve Gümüş Kullanımı 2827
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 1842
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 1874
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 2794
Altın Yüzük 2858
Altın Süsleme 2258
Saç Sakal ve Bıyık 5745
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 3430
Sanat 4562
Resim ve Heykel 3345
Müzik 1887
Spor ve Eğlence 1783
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 3032
Oyun-Eğlence: Düğün 2243
Tavla 2918
Satranç 1717
Kumar 2726
Cinsi Hayat 2109
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 2275
Cinsi Hayat ve Yasaklar 3637
Zina Yasağı 2973
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 2056
Doğum Kontrolü 2243
Nüfus Planlaması 2513
Çocuk Düşürme 6324
Suni İlkah ve Tüp Bebek 2365
Bid`at ve Hurafeler 2921
Gayb Bilgisi 2076
Falcılık 9207
Yıldız ve Burç Falı 4843
Kehanet 1978
Cincilik 2048
Büyücülük 1966
Ruh 1709
Ruh Çağırma 3751
Tenâsüh 2659
Rüya Tabiri 3785
Hastalık ve Tedavi 1819
Haram Maddelerle Tedavi 2857
Okuyarak Tedavi 2218
Organ Nakli 2337
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 4006
Öldürme 3107
Kan Davası 2581
İntihar 2715
İffet ve Namusa Saldırı 4829
Kişilik Haklarına Saldırı 2109
Sarhoşluk 2360
Hırsızlık 1912
Gasp ve Yağma 3563
Haksız Fiil 2000
Haksız İktisap 2253