Bir Ayet

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
Mâide, 5/90

Bir Hadis

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: “Utanmadıktan sonra dilediğini yap!” sözüdür.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl."
Furkan-74

Bir Söz

Ya Rabbi! Doğruyu doğru olarak bize göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret ver.
Hz. Ebû Bekir

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4634
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3682
Tarihçe 3511
İlke ve Amaçlar 3497
Kara Hayvanları 6397
Su Hayvanları 5298
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32955
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 7435
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 8163
Hayvanların Kesimi 6613
Hayvanı Kesenin Niteliği 3670
Kesimde Kullanılan Alet 3657
Kesim Usulü 3528
Av ve Avlanma 3340
Avlamanın Dinî Hükmü 3169
Avlamanın Şartları 4949
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 4145
Av Aleti ile İlgili Şartlar 3208
Avcı Hayvanla Avlanma 3685
İçecekler 3600
İçecekler - 1 3209
Bağımlılıklar: Sigara 3425
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3662
Örtünme 4175
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 7232
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3664
Saçla İlgili Tasarruflar 23638
Kaş Alma-Kıl Yolma 7421
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4736
Estetik Ameliyat 5062
Altın ve Gümüş Kullanımı 4445
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 3241
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 3324
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4759
Altın Yüzük 4401
Altın Süsleme 3741
Saç Sakal ve Bıyık 7347
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5633
Sanat 6351
Resim ve Heykel 4905
Müzik 3395
Spor ve Eğlence 3375
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4488
Oyun-Eğlence: Düğün 3747
Tavla 4494
Satranç 3173
Kumar 4323
Cinsi Hayat 3645
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3923
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5541
Zina Yasağı 4994
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3488
Doğum Kontrolü 3648
Nüfus Planlaması 4079
Çocuk Düşürme 8004
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3913
Bid`at ve Hurafeler 4634
Gayb Bilgisi 3571
Falcılık 10703
Yıldız ve Burç Falı 6611
Kehanet 3487
Cincilik 3552
Büyücülük 3327
Ruh 3269
Ruh Çağırma 5299
Tenâsüh 4240
Rüya Tabiri 5358
Hastalık ve Tedavi 3316
Haram Maddelerle Tedavi 4939
Okuyarak Tedavi 3818
Organ Nakli 4026
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5698
Öldürme 4607
Kan Davası 4215
İntihar 4583
İffet ve Namusa Saldırı 8331
Kişilik Haklarına Saldırı 3779
Sarhoşluk 3904
Hırsızlık 3349
Gasp ve Yağma 5409
Haksız Fiil 3796
Haksız İktisap 3657