Bir Ayet

İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle, ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri "selam" dır.
İbrahim, 14/23

Bir Hadis

Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz.
Buhârî

Bir Dua

"Rabbim, Beni, ana-babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman sahibi erkekleri ve kadınları bağışla, zalimlerinde ancak helakini arttır."
Nuh- 28

Bir Söz

İnsanlar dünya işlerinde hırs içinde ve tedbir peşisusunda akıl ve kuvvete göre pay alamazlar. Nice büyük insanlar vardır ki dünya onlara gülmez. Eğer kuvvet ve zorbalıkla dünya ele geçseydi, kartallar serçe kuşlarına rızık bırakmazlardı.
Hz. Ali

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4108
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3318
Tarihçe 3028
İlke ve Amaçlar 3018
Kara Hayvanları 5732
Su Hayvanları 4699
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32011
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6944
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7668
Hayvanların Kesimi 6205
Hayvanı Kesenin Niteliği 3177
Kesimde Kullanılan Alet 3130
Kesim Usulü 3120
Av ve Avlanma 2845
Avlamanın Dinî Hükmü 2681
Avlamanın Şartları 4324
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3740
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2796
Avcı Hayvanla Avlanma 3286
İçecekler 3192
İçecekler - 1 2794
Bağımlılıklar: Sigara 3016
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3165
Örtünme 3750
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6739
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3239
Saçla İlgili Tasarruflar 22848
Kaş Alma-Kıl Yolma 6955
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4294
Estetik Ameliyat 4439
Altın ve Gümüş Kullanımı 3992
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2873
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2940
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4223
Altın Yüzük 4002
Altın Süsleme 3325
Saç Sakal ve Bıyık 6920
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5037
Sanat 5823
Resim ve Heykel 4547
Müzik 2979
Spor ve Eğlence 2993
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4102
Oyun-Eğlence: Düğün 3344
Tavla 4074
Satranç 2764
Kumar 3879
Cinsi Hayat 3165
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3502
Cinsi Hayat ve Yasaklar 4948
Zina Yasağı 4481
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3073
Doğum Kontrolü 3283
Nüfus Planlaması 3656
Çocuk Düşürme 7590
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3463
Bid`at ve Hurafeler 4212
Gayb Bilgisi 3149
Falcılık 10306
Yıldız ve Burç Falı 6173
Kehanet 3091
Cincilik 3074
Büyücülük 2931
Ruh 2816
Ruh Çağırma 4817
Tenâsüh 3803
Rüya Tabiri 4955
Hastalık ve Tedavi 2908
Haram Maddelerle Tedavi 4380
Okuyarak Tedavi 3323
Organ Nakli 3616
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5299
Öldürme 4203
Kan Davası 3782
İntihar 3979
İffet ve Namusa Saldırı 7795
Kişilik Haklarına Saldırı 3274
Sarhoşluk 3482
Hırsızlık 2986
Gasp ve Yağma 4973
Haksız Fiil 3284
Haksız İktisap 3302