Bir Ayet

Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.
Enbiyâ, 21/31

Bir Hadis

Peygamberimiz işaret parmağı ve orta parmağıyla işaret ederek: “Gerek kendisine ve gerekse başkasına ait herhangi bir yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimse ile ben, cennette işte böyle yanyanayız” buyurmuştur.
Buhârî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz, Gerçek su ki biz, "Rabbinize iman edin" diye seslenen bir davetçiyi (Peygamberi, Kur'anı) işittik. Artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, ey Rabbimiz."
Ali- İmran- 193

Bir Söz

Herşeyin bir helâk
bozulma, yok olma

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 3043
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 2515
Tarihçe 2089
İlke ve Amaçlar 2137
Kara Hayvanları 4530
Su Hayvanları 3587
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 29465
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6060
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 6257
Hayvanların Kesimi 5283
Hayvanı Kesenin Niteliği 2316
Kesimde Kullanılan Alet 2204
Kesim Usulü 2317
Av ve Avlanma 2009
Avlamanın Dinî Hükmü 1786
Avlamanın Şartları 2851
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 2806
Av Aleti ile İlgili Şartlar 1844
Avcı Hayvanla Avlanma 2379
İçecekler 2201
İçecekler - 1 1877
Bağımlılıklar: Sigara 2108
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 2346
Örtünme 2719
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 5208
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 2345
Saçla İlgili Tasarruflar 16685
Kaş Alma-Kıl Yolma 5920
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 3330
Estetik Ameliyat 2947
Altın ve Gümüş Kullanımı 3085
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2039
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2071
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 3062
Altın Yüzük 3085
Altın Süsleme 2450
Saç Sakal ve Bıyık 5960
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 3721
Sanat 4777
Resim ve Heykel 3574
Müzik 2071
Spor ve Eğlence 1999
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 3198
Oyun-Eğlence: Düğün 2443
Tavla 3093
Satranç 1891
Kumar 2932
Cinsi Hayat 2309
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 2485
Cinsi Hayat ve Yasaklar 3878
Zina Yasağı 3259
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 2237
Doğum Kontrolü 2437
Nüfus Planlaması 2723
Çocuk Düşürme 6549
Suni İlkah ve Tüp Bebek 2570
Bid`at ve Hurafeler 3173
Gayb Bilgisi 2279
Falcılık 9403
Yıldız ve Burç Falı 5107
Kehanet 2164
Cincilik 2225
Büyücülük 2140
Ruh 1901
Ruh Çağırma 3950
Tenâsüh 2843
Rüya Tabiri 3988
Hastalık ve Tedavi 2032
Haram Maddelerle Tedavi 3075
Okuyarak Tedavi 2434
Organ Nakli 2595
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 4298
Öldürme 3313
Kan Davası 2798
İntihar 2931
İffet ve Namusa Saldırı 5435
Kişilik Haklarına Saldırı 2292
Sarhoşluk 2554
Hırsızlık 2113
Gasp ve Yağma 3817
Haksız Fiil 2230
Haksız İktisap 2456