Bir Ayet

Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
Hac, 22/77

Bir Hadis

Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Tirmizî

Bir Dua

"Ey Rabbimiz Günahlarımızı ve isimizdeki taşkınlığımızı bağışla, ayaklarımızı (yo1undan) kaydıma, kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kil."
Ali İmran-147

Bir Söz

Açık kalb ile konuşan düşman, içinden pazarlıklı dosttan daha iyidir.
Hz. Ali

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 4375
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 3449
Tarihçe 3276
İlke ve Amaçlar 3272
Kara Hayvanları 6103
Su Hayvanları 4990
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 32460
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 7207
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 7865
Hayvanların Kesimi 6384
Hayvanı Kesenin Niteliği 3443
Kesimde Kullanılan Alet 3410
Kesim Usulü 3297
Av ve Avlanma 3102
Avlamanın Dinî Hükmü 2943
Avlamanın Şartları 4569
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3915
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2993
Avcı Hayvanla Avlanma 3469
İçecekler 3373
İçecekler - 1 2976
Bağımlılıklar: Sigara 3193
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 3433
Örtünme 3946
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 6969
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 3422
Saçla İlgili Tasarruflar 23223
Kaş Alma-Kıl Yolma 7156
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 4488
Estetik Ameliyat 4708
Altın ve Gümüş Kullanımı 4193
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 3043
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 3117
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 4528
Altın Yüzük 4187
Altın Süsleme 3511
Saç Sakal ve Bıyık 7108
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 5363
Sanat 6099
Resim ve Heykel 4692
Müzik 3165
Spor ve Eğlence 3147
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 4252
Oyun-Eğlence: Düğün 3527
Tavla 4275
Satranç 2955
Kumar 4091
Cinsi Hayat 3420
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 3696
Cinsi Hayat ve Yasaklar 5306
Zina Yasağı 4715
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 3261
Doğum Kontrolü 3447
Nüfus Planlaması 3842
Çocuk Düşürme 7773
Suni İlkah ve Tüp Bebek 3672
Bid`at ve Hurafeler 4404
Gayb Bilgisi 3342
Falcılık 10483
Yıldız ve Burç Falı 6370
Kehanet 3275
Cincilik 3326
Büyücülük 3109
Ruh 3058
Ruh Çağırma 5086
Tenâsüh 3990
Rüya Tabiri 5139
Hastalık ve Tedavi 3090
Haram Maddelerle Tedavi 4615
Okuyarak Tedavi 3583
Organ Nakli 3806
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 5481
Öldürme 4393
Kan Davası 3985
İntihar 4343
İffet ve Namusa Saldırı 8032
Kişilik Haklarına Saldırı 3554
Sarhoşluk 3671
Hırsızlık 3134
Gasp ve Yağma 5182
Haksız Fiil 3553
Haksız İktisap 3468