Bir Ayet

Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat, kendileri onlara bir şey ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.
Mutaffifîn, 83/1-3

Bir Hadis

(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.
Tirmizî

Bir Dua

"Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum."
Enbiya- 87

Bir Söz

İlmin de ehli vadır. Onun ehlinden başkasına verirsen ziyan etmiş, ehline vermezsen ihanet etmiş olursun.
Süfyan bin Uyeyne

Haramlar ve Helaller

Yiyecekler 3419
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 2790
Tarihçe 2419
İlke ve Amaçlar 2453
Kara Hayvanları 4960
Su Hayvanları 3956
Hem Karada Hem Suda Yaşayan Hayvanlar 30374
Hayvan Etleri ile İlgili Bazı Meseleler 6356
Domuzla İlgili Fıkhî Hükümler 6845
Hayvanların Kesimi 5607
Hayvanı Kesenin Niteliği 2594
Kesimde Kullanılan Alet 2490
Kesim Usulü 2617
Av ve Avlanma 2319
Avlamanın Dinî Hükmü 2117
Avlamanın Şartları 3480
Avlanacak Hayvanla İlgili Şartlar 3155
Av Aleti ile İlgili Şartlar 2139
Avcı Hayvanla Avlanma 2708
İçecekler 2592
İçecekler - 1 2202
Bağımlılıklar: Sigara 2411
Bağımlılıklar: Uyuşturucu Maddeler 2632
Örtünme 3094
İpekli Elbise ve Kumaş Kullanımı 5768
Süslenme ve Estetik Müdahaleler 2664
Saçla İlgili Tasarruflar 19458
Kaş Alma-Kıl Yolma 6308
Vücutta Kalıcı İz Bırakan Tasarruflar 3675
Estetik Ameliyat 3449
Altın ve Gümüş Kullanımı 3437
Altın ve Gümüş Ziynetin Kullanımı 2346
Altın ve Gümüş Ev Eşyasının Kullanımı 2383
Altın ve Gümüş Eşya Bulundurma 3434
Altın Yüzük 3438
Altın Süsleme 2768
Saç Sakal ve Bıyık 6313
Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı 4131
Sanat 5133
Resim ve Heykel 3915
Müzik 2431
Spor ve Eğlence 2324
Peygamberimiz'in Teşvik Ettiği Bazı Sportif Faaliyetler 3479
Oyun-Eğlence: Düğün 2788
Tavla 3451
Satranç 2204
Kumar 3285
Cinsi Hayat 2626
Cinsi Duygu ve Cinsiyet Eğitimi 2825
Cinsi Hayat ve Yasaklar 4246
Zina Yasağı 3703
Koruyucu Önlem ve Yasaklar 2540
Doğum Kontrolü 2759
Nüfus Planlaması 3060
Çocuk Düşürme 6904
Suni İlkah ve Tüp Bebek 2867
Bid`at ve Hurafeler 3551
Gayb Bilgisi 2572
Falcılık 9742
Yıldız ve Burç Falı 5474
Kehanet 2498
Cincilik 2545
Büyücülük 2433
Ruh 2243
Ruh Çağırma 4254
Tenâsüh 3164
Rüya Tabiri 4310
Hastalık ve Tedavi 2351
Haram Maddelerle Tedavi 3456
Okuyarak Tedavi 2766
Organ Nakli 2952
Hayvanlar ve Hayvan Hakları 4680
Öldürme 3640
Kan Davası 3166
İntihar 3316
İffet ve Namusa Saldırı 6385
Kişilik Haklarına Saldırı 2638
Sarhoşluk 2878
Hırsızlık 2423
Gasp ve Yağma 4263
Haksız Fiil 2651
Haksız İktisap 2780