Bir Ayet

İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?
Enbiyâ, 21/30

Bir Hadis

Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Taberânî

Bir Dua

"Rabbim, Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım."
Kasas- 24

Bir Söz

Allah’a giden yolun köprüsü, malını O’nun uğruna saçmaktır.
Şems-i Tebrîzî