Bir Ayet

Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
Hucurât, 49/10

Bir Hadis

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye sorduk. O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara” diye cevap verdi.
Müslim

Bir Dua

"Rabbimiz İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Simdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz."
Ali İmran- 53

Bir Söz

İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir.
İmam Şafii

Akaid - İnanç

İman Nedir? Tanımı ve Kapsamı 4087
İman ve Amel Arasındaki İlişki 8031
İmanın Artması ve Eksilmesi 3869
İmanın Geçerli Olmasının Şartları 4331
İman - İslam İlişkisi 4146
Büyük Günah Kavramı 3199
Mümin - Kafir - Münafık 5757
Küfür ve Şirk 3392
İman ile Küfür Arasındaki Sınır 3438
Tekfir 3059
İman Esasları 3672
Allah İnancı 6151
Allah'ın Varlığı ve Birliği 11219
Allah'ın Varlığının Delilleri 12620
Allah'ın İsim ve Sıfatları 10196
Esmâ-i Hüsnâ 7693
Allah'ın Zati Sıfatları 87028
Allah'ın Sübuti Sıfatları 100305
Meleklere İman 13906
Meleklerin Özellikleri 7516
Meleklerin Görevleri ve Çeşitleri 11655
İnsanlarla Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi 7907
Cin ve Cinler Alemi 7638
Şeytan 4420
Kitaplara İman 8024
İlâhî Kitaplar: Suhuf - Tevrat - Zebur - İncil - Kur'an 129677
Kur'an'ın Nüzûlü 15313
Kur'an'ın Muhtevası 9538
Kur'an'ın Mûcize Oluşu 8198
Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler 6921
Peygamberlere İman 4668
Peygambere Olan İhtiyaç 4299
Peygamberlerin Sıfatları 4967
Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler 7503
Peygamberlik Dereceleri 5377
Peygamberlik ve Vahiy 4559
Peygamberliğin İspatı 3847
Kur'ân-ı Kerîm'de Bazı Mûcizeler 3866
Peygamberliğin İspatında Diğer Olağan Üstü Haller 4133
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Kur'an Mucizesi 4279
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Hissî Mûcizeler 5763
Hz. Muhammed'in Peygamberliğinin İspatı: Haber Şeklindeki Mûcizeler 3550
Âhiret Günü ve Âhirete İman 4653
Âhiretin Varlığının İspatı 5784
Kabir Hayatı (Berzah) 3525
Kıyamet 3058
Kıyamet Alâmetleri (Eşrâtü's-sâat) 3433
Sûr ve Sûra Üfürüş 4647
Ba`s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 4152
Haşir ve Mahşer 3757
Amel Defterlerinin Dağıtılması 4620
Hesap ve Sual 4334
Mîzan 3360
Sırat 3328
Ahiret Halleri - Havuz 7048
Şefaat 4023
A`râf 3435
Cehennem 4212
Cennet 4063
Kazâ ve Kaderin Anlamları 3894
Kazâ ve Kadere İman 3339
Kader ve Kazâ ile İlgili Âyet ve Hadisler 8582
Allah'ın ve İnsanın İradesi 5699
İnsan İradesi ve Fiildeki Rolü 3844
İnsanın Fiillerinin Yaratılması 3539
Tevekkül 3409
Hayır ve Şer 4552
Rızık 4579
Ecel 3197